Nye tal: 4 ud af 5 børn med forældre på kontanthjælp har indvandrerbaggrund

Siden 2016 er antallet af børn, hvor begge forældre er på kontanthjælp blevet halveret. Dog fylder indvandrerbørn stadigt mere i statistikkerne, og i 4 ud af 5 tilfælde, hvor begge forældre er på kontanthjælp, er der således tale om børn med indvandrerbaggrund. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.
 (ARKIV) Jobcenter i København, den 4. juli 2017. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)
(ARKIV) Jobcenter i København, den 4. juli 2017. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

Claes Kirkeby Theilgaard,

06/01/2020

Siden 2016 er antallet af børn, hvor begge forældre er på kontanthjælp, faldet med ca. 8.000 fra et niveau på knap 19.000 til 10.500 i marts 2019.

På trods af den gode nyhed er der en tydelig slagside i statistikkerne: uforholdsmæssigt mange børn af indvandrere vokser op med begge forældre på kontanthjælp.

Og mens antallet af børn af danske forældre på kontanthjælp er faldet, er antallet af børn af indvandrere på kontanthjælp steget.

Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Indvandrere er stærkt overrepræsenterede

Faktisk er det i hele 4 ud af 5 tilfælde - eller 79 procent af tilfældene - at børn med begge forældre på kontanthjælp har indvandrerbaggrund.

På trods af faldet i antallet af børn med forældre på kontanthjælp siden 2016, så er gruppen fortsat vokset, når man ser på tallene fra 2013 til 2019.

Mens antallet af børn af danske forældre på kontanthjælp er faldet fra 3.800 til 1.600, så er børn af udenlandske forældre på kontanthjælp steget fra 6.900 i 2013 til 8.300 i 2019.

Det seneste år er der sket et lille fald på enkelte procentpoint, men indvandrere er fortsat markant overrepræsenterede blandt forældre på kontanthjælp.

Børn af forældre på kontanthjælp bliver oftere selv kontanthjælpsmodtagere

Dansk Arbejdsgiverforening har tidligere lavet en anden analyse, der viser, forældres manglende tilknytning til arbejdsmarkedet i stor stil smitter af på deres børn.

Faktisk er der tre gange så stor sandsynlighed for, at unge er på kontanthjælp, hvis deres forældre selv har været på kontanthjælp.

Desuden viser en undersøgelse fra Rockwoolfondens Forskningsenhed, at børn har mindre sandsynlighed for at starte på og færdiggøre en ungdomsuddannelse, når deres forældre har været på kontanthjælp i længere tid.

I analysen fra Dansk Arbejdsgiverforening er børn defineret som hjemmeboende personer mellem 0 og 18 år. Børnenes herkomst er defineret ud fra forældrenes herkomst. Hvis begge forældre er indvandrere, tæller børnene i denne analyse som børn af indvandrere.

Dog bliver børn af par, hvor forældrene er registreret med forskellig herkomst, f.eks. en ikke-vestlig indvandrer og en ikke-vestlig efterkommer, ikke registreret som indvandrere, men vil i stedet fremgå af kategorien øvrige

Sidstnævnte kategori udgør 5,9 procent af børnene med forældre på kontanthjælp.