Langelands borgmester: Andre udvisningsdømte flygtninge og immigranter var velkomne – bare ikke lige dem vi fik

I stedet var håbet fra Langelands borgmester, at det kun var udvisningsdømte børnefamilier, der ville komme til øsamfundet.
Pressefoto af Tonni Hansen (SF)
Pressefoto af Tonni Hansen (SF)

Lars Bjørknæs,

28. maj 2021

Efter et omfattende politisk pres lykkedes det i den forgangne uge Langeland at undgå, at et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle immigranter og flygtninge, blev placeret på øen. Således lyder den foreløbige status, at de uønskede udenlandske statsborgere skal blive boende i det midtjyske. Det på trods af, at naboerne de seneste år er blevet terroriseret af de udviste udlændinge, som løbende er blevet dømt for tyverier, indbrud og andre forbrydelser.

Forrest i kampen mod udrejsecentret gik Langelands borgmester Tonni Hansen, hvilket skete på trods af, at han i december 2019 fortalte TV2 Fyn, at hans kommune gerne tog i mod andre udvisningsdømte udlændinge – nemlig beboerne på Sjælsmark.

Det forklarede han overfor statsmediet på blandt andet denne måde :

- Det primære for mig er, at vi kan gøre noget for de her familier. Jeg ved fra tidligere, at langelænderne engagerer sig i familierne, der flytter hertil. Det sekundære er, at der vil være nogle arbejdspladser i at få et center eller få dem placeret i nogle hjem heromkring.

I forbindelse med Tonni Hansens udtalte modstand mod placeringen af udrejsecentret for udvisningsdømte og kriminelle udenlandske statsborgere, forsøgte vi på 180grader.dk at indhente en udtalelse fra borgmesteren. Det for at få oplyst, hvad årsagen var til hans pludselige modstand – nu hvor han tidligere havde udtalt ønske om at få bosat udviste udlændinge i hans kommune.

Med næsten en uges forsinkelse er der nu kommet svar, hvilket dog ikke er sket direkte fra Tonni Hansen selv. Men i stedet via kommunens kommunikationsafdeling, der i en email oplyser, at det alene var beboerne på Sjælsmark, borgmesteren ønskede placeret på Langeland :

- Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune drøftede 9. december 2019, hvorvidt Langeland Kommune kunne være noget for de børn og deres familier i Sjælsmark, som var bag hegn og uden muligheden for skolegang. Kommunalbestyrelsen udbad sig flere oplysninger. Tre dage senere – 12. december – besluttede regeringen, at familierne skulle flyttes til andre faciliteter i Lejre Kommune. Hverken kommunalbestyrelsen eller borgmesteren har på noget tidspunkt givet udtryk for, at Langeland Kommune kan huse udvisningsdømte straffelovsovertrædere, personer med terrordomme eller lignende. Dengang som nu er en samlet kommunalbestyrelse imod at placere et udrejsecenter for kriminelle udvisningsdømte udlændinge og personer på tålt ophold i Langeland Kommune. Derfor deler samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen de øvrige langelænderes glæde over, at regeringen har bortkastet sine planer om at placere et udrejsecenter.