Flere indvandrerkvinder bruger særordning for at komme i job

Kvinder er ikke længere underrepræsenterede blandt de nye ansatte på IGU-ordningen. På trods af udviklingen er det stadig kun halvdelen af alle indvandrerkvinder, der er i beskæftigelse.
Foto: Mihai Surdu/Unsplash
Foto: Mihai Surdu/Unsplash

Claes Kirkeby Theilgaard,

03/01/2020

Der er sket en stigning i antallet af nyansatte kvinder på integrationsgrunduddannelsen, så fordelingen mellem mænd og kvinder er langt mere lige.

Det viser en analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af ordningen fra 2016, som skal give flygtninge og familiesammenførte en nemmere vej ind på arbejdsmarkedet.

Det er et skridt på vejen til at få flere indvandrerkvinder i arbejde, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Flygtningekvinder har generelt været svære at få ud på arbejdsmarkedet. Hvis IGU'en kan føre til, at flere kvinder får lagt grundstenen til eksempelvis en SOSU-uddannelse, så har vi slået tre fluer med et smæk, siger han i en pressemeddelelse.

Dermed er kvinder ikke længere underrepræsenterede blandt de nye IGU-ansatte.

På omkring to år er der sket en tredobling. I 1. kvartal 2017 var der 18 procent kvinder blandt nye IGU-ansatte, mens andelen var 56 procent i 2. kvartal 2019.

- Vi har fået en gruppe i gang, der traditionelt har været svær at få ud på arbejdsmarkedet. Vi har fået flere varme hænder. Og kvinderne kan gå ud ad døren hver morgen med et mål og en retning og vende tilbage som forbilleder for deres børn, siger Mattias Tesfaye.

Tre ud af fire kvinder på ordningen har børn, og mere end hver tredje kvinde i IGU har mindst tre hjemmeboende børn. Også de kvinder, der har haft svagere forudsætninger for at lære dansk, begynder at fylde mere i IGU'en.

Cirka 700 kvinder har været registreret i et forløb i perioden juli 2016 til juni 2019. I alt er der registreret 2300 forløb.

Den er blevet fremhævet som et godt instrument i integrationsindsatsen, men omvendt er mere end 10.000 flygtninge og familiesammenførte kommet i arbejde. Dermed er der altså kommet en del i arbejde udenom ordningen.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har således også påpeget, at der mangler beviser for, at ordningen får flere i job.

Antallet af 16-64-årige indvandrerkvinder er næsten uforandret fra 2006 frem til i dag. Kun halvdelen af dem er i beskæftigelse ifølge Danmarks Statistik.

For knap et år siden blev den daværende regering enig med arbejdsmarkedets parter, der stod fadder til modellen, om at forlænge den yderligere tre år, så den nu gælder indtil 30. juni 2022.

Kilde: /ritzau/