Eksplosion i konkurser – og om 3-4 måneder kan det blive langt værre

Konsekvenserne af den langvarige nedlukning af en lang række liberale erhverv, begynder nu for alvor at kunne ses i statistikkerne.
Morten Bøgenskjold, advokat med speciale i insolvensret
Morten Bøgenskjold, advokat med speciale i insolvensret

Lars Bjørknæs,

03/03/2021

De seneste måneder har advarselslamperne i dén grad været tændte hos landets små og mellemstore erhvervsdrivende, hvis organisationer har advaret mod en stor stigning i antallet af konkurser. Senest i forbindelse med i forgårs den 1. marts, som var skæringsdag for indbetalinger af først og fremmest moms.

Men selv inden momsindbetalingerne skulle falde, har tendensen gået i retning af stadigt flere konkurser. Således fremgår det af Statstidende, at der i januar og februar i år har været anmeldt 3.620 konkurser, mens tallet i samme periode sidste år var 2.708.

En væsentlig del af forklaringen på udfordringerne specielt de små og mellemstore virksomheder aktuelt har, er at kundegrundlaget nærmest fra den ene dag til den anden forsvandt – og at hjælpepakkerne langt fra er tilstrækkelige. Det fortæller Jan Guldberg, der er indehaver af Guldberg Bus fra Næstved :

- Restriktionerne er sådan set fair nok, men hjælpepakkerne dækker ikke det, som de skal. Indtil videre har jeg kunnet få 23.000 kroner for de måneder, hvor jeg faktisk har kunnet søge. I foråret gik det forholdsvist nemt, da jeg søgte om de 23.000 kroner. Men da nedlukningerne begyndte igen i september, hvor mine kunder igen forsvandt, blev det problematisk. Det skyldtes at jeg skulle kunne dokumentere, at mindre ordrer var indgået inden den 9. april 2020. Det var reelt umuligt, fordi langt størstedelen af mine kunder bestiller få dage før, vi skal afsted.

Samtidig har Jan Guldberg også været ramt af, at lovgivningen i første omgang slet ikke tog højde for busdrift :

- Det skete først igen i oktober, hvorefter jeg så kunne søge hjælp, hvilket jeg fik udbetalt efter meget møje og besvær.


Advokat : Det kan blive meget værre indenfor få måneder

Til en vis grad kan eksplosionen i antallet af konkurser skyldes, at sagsbehandlingstiden hos skifteretterne har været længere end normalt. Det fortæller Morten Bøgenskjold, advokat med speciale i insolvensret :

- Min oplevelse er at en del af det stigende antal konkurser kan skyldes bunker i skifteretten, hvilket kan tilskrives corona, fordi retterne til en vis grad har lukket ned og været nødt til at udskyde retsmøder. Samtidig spiller det også ind, at tidsfristerne for tvangsopløsninger af selskaber grundet manglende indlevering af regnskaber, først slår igennem senere. En anden mulighed kan være mangel på likviditet grundet coronaen, fordi nedlukningerne har gjort det nødvendigt at trække stikket.

Men de praktiske forhold ændrer ifølge Morten Bøgenskjold dog ikke på risikoen for en endnu større bølge af konkurser omkring sommerferien :

- Risikoen er at der kommer en kraftig forøgelse af konkurserne indenfor 3-4 måneder, idet vi stadigvæk har nogle hjælpepakker som udløber. Problemet er at hjælpepakkerne ikke rækker til at dække alle udgifter, og fordi virksomhederne skal bære en meget stor del af byrden selv. På et tidspunkt får man gjort indtægter og udgifter op, hvilket kan ske i forbindelse med årsregnskabssæsonen, hvor man også vil gennemgå hele den økonomiske situation og drage de nødvendige konklusioner.

Et andet aspekt der ifølge Morten Bøgenskjold fra ENP Advokater i Roskilde peger i retning af flere konkurser, er de personlige omkostninger, der er knyttet til store økonomiske problemer :

- Det jeg oplever er at du ikke kun har hele økonomidelen, men også et mentalt aspekt. Her er det store problem, at ingen véd, hvornår det stopper. Det giver en negativ spiral, som er rigtig, rigtig svær at bryde ud af.

Jan Guldberg, indehaver af Guldberg Bus