Mette Frederiksen for retten i ukendt Grundlovssag: Lider kæmpe nederlag – Københavns Byret nægter at afvise sagen mod hende

Mens fokus har været på Mette Frederiksens Grundlovsbrud i minkskandalen, er hun blevet stævnet i en anden sag om overtrædelser af Grundloven. Det endda i et søgsmål, som statsministeren uden held har forsøgt at få afvist.
Folketingets pressefoto af Mette Frederiksen
Folketingets pressefoto af Mette Frederiksen

Lars Bjørknæs,

25/03/2021

Senere på året starter den såkaldte Granskningskommission sit arbejde, når den skal finde frem til, om der er belæg for at indlede en egentlig rigsretssag mod Mette Frederiksen. Det i forbindelse med de lovovertrædelser, der blev begået under efterårets minkskandale.

Men måske til manges overraskelse, verserer der allerede en Grundlovssag mod Mette Frederiksen. Det i form af et større sagskompleks, der er blevet lagt sammen til én enkelt retssag. Her er statsministeren blevet stævnet for i første omgang 100.000 kroner, hvilket er sket med udgangspunkt i Grundlovens §78. Bestemmelsen der omhandler forsamlingsfriheden og sikrer, at danskerne kan mødes uden eller blot med meget få begrænsninger.

Sagen blev anlagt i november 2020 af Organisationen for Oplysning om Corona Virus COVID-19, der anføres af den tidligere læge, Søren Ventegodt. Overfor 180grader.dk fortæller han, at der er tale om mange forskellige sager, der er blevet lagt sammen i én :

- Formelt set har vi fem retssager, men de dækker 57 forskellige forhold for 57 forskellige personer, der er blevet krænket på forskellige måder i forhold til Grundloven. Vi kører sagen kollektivt for 57 personer, hvor vi har fået lov til at få deres torterstatning, dele torten med dem eller hvor de beholder torten selv. Vi samler sager ind, hvor folk oplever, at deres rettigheder er blevet krænket.

Ifølge Søren Ventegodt er årsagen til at man i første omgang forsøger at vinde tortsager, at det efterfølgende vil gøre det langt nemmere eksempelvis at føre erstatningssager mod regeringen personificeret ved Mette Frederiksen.


Professorer fra internationalt kendte universiteter indstillet som syns- og skønsmænd

Den 29. januar blev der afholdt forberedende retsmøde i sagen og ifølge Søren Ventegodt, er næste skridt udmeldelsen af syn og skøn. Det vil sige at eksperter udpeget af Københavns Byret skal vurdere en række af de forhold, som sagerne omhandler :

- Retten har medgivet, at der skal holdes syn og skøn, hvilket vil sige at vi skal finde ud af, om corona er farlig nok til at retfærdiggøre samfundsnedlukningerne og eksempelvis også krav om mundbind. Derfor er vi ved at finde eksperter, der skal svare på det spørgsmål. Det foregår på den måde, at vi har foreslået nogle eksperter, som Retslægerådet skal tage stilling til, om er kvalificerede til at vurdere farligheden af corona. Vi har foreslået seks internationale professorer fra de bedste universiteter, som traditionelt har arbejdet med dette forskningsområde.

At sagen nu er kommet så langt, at der skal ske udmelding af syn og skøn, er langt fra sket med Kammeradvokatens gode vilje. Det skyldes at advokaterne herfra på vegne af Mette Frederiksen overfor Københavns Byret havde krævet, at sagen skulle afvises – et krav der dog blev afvist byretsdommeren.