Regeringen vil bruge tre milliarder kroner på at hæve offentlige lønninger

Regeringens udspil kommer til at forbedre løn- og arbejdsvilkår, men er først fuldt indfaset i 2030.

180Graders Redaktion,

26/10/2022

I følge regeringen vil der i 2030 være tre milliarder kroner til løn. Det er en lønstigning, der svarer til 2.000 kroner mere om måneden til de 235.000 offentlig ansatte. 

Dog vil regeringen ikke angive, hvem de mener, der skal have mere i løn. De præsenterer i stedet en række principper for det. Det kommer an på de forhandlinger der kommer til at foregå med repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Socialdemokratiets syv principper

  •  Skal bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne.

Udmøntningen skal bidrage væsentligt til at løse de rekrutteringsudfordringer, som velfærdssamfundet står overfor nu og i årene, der kommer.

  • Skal sikre mere lige aflønning.

Udmøntningen skal nedbringe forskellen på, hvordan medarbejdergrupper med samme type uddannelse og opgaver aflønnes.

  • Skal målrettes stillinger med borgernære opgaver.

Udmøntningen skal afspejle, at stillinger med borgernært arbejde har en afgørende værdi for velfærdssamfundet.

  • Skal bidrage til, at flere arbejder på fuld tid.

Udmøntningen skal bidrage til, at flere medarbejdere i velfærden vælger at arbejde fuld tid frem for deltid.

  • Skal bidrage til, at der bruges færre vikarer.

Udmøntningen skal bidrage til, at det bliver mere attraktivt at være fastansat frem for løst tilknyttet gennem eksempelvis vikarbureauer.

  • Skal baseres på solidt fagligt grundlag.

Trepartsaftalen skal i videst muligt omfang baseres på Lønstrukturkomitéens arbejde. Analysegrundlaget skal sikre, at udmøntningen sker på et objektivt og sagligt grundlag.

  • Skal indføres økonomisk ansvarligt.

Danmark lever af eksport. Derfor skal de konkurrenceudsatte private erhverv fortsat sætte rammen for lønudviklingen i samfundet. Der er den højeste inflation i årtier. Derfor skal forslaget være fuldt finansieret og indfases gradvist frem mod 2030.

Kilde: Socialdemokratiet.