Mette Frederiksen forgylder partifæller med millionlønninger – ifølge Statsministeriet på grund af deres kvalifikationer

Det er tilsyneladende forskel i kvalifikationerne der gør, at der er en lønforskel mellem Mette Frederiksens to spindoktorer på 350.000 kroner om året.

Lars Bjørknæs,

11/03/2021

En årsløn inklusiv pension på 1.365.422 til stabschef Martin Justesen og 1.183.247 kroner til spindoktor Sara Vad Sørensen, som privat danner par med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Det er blot nogle af de iøjnefaldende skatteyderbetalte aflønninger, medarbejderne tættest på Mette Frederiksen har sikret sig, siden hun indtog Statsministeriet sensommeren 2019. Samtidig må det anses for markant, at Mette Frederiksens foretrukne taleskriver, Anita Furu, i 2020 inklusiv forskellige bonusser, sikrede sig en årsløn på 964.380 kroner.

Forhold der fremgår af aktindsigter udleveret af Statsministeriet.

Men ifølge Statsministeriet er det helt logisk, at det er i dette leje, lønningerne til Mette Frederiksens politiske assistenter skal findes.

Det fremgår af en email fra Statsministeriets presseafdeling til 180grader.dk :

- Det kan oplyses, at lønfastsættelsen for de særlige rådgivere skal ske på grundlag af en konkret vurdering af rådgiverens kvalifikationer og erfaring inden for fastsatte lønniveauer. Ved ansættelse af særlige rådgivere skal der således foretages en konkret vurdering af rådgiverens uddannelse, erfaring og øvrige kvalifikationer sammenholdt med kravene i stillingen og vilkårene i øvrigt.


Kæmpe lønforskel mellem Mette Frederiksens to spindoktorer

Samtidig lyder det fra Statsministeriet overfor 180grader.dk, at der sker koordinering af lønningerne for spindoktorerne på tværs af ministerierne :

- Lønniveauet for de enkelte særlige rådgivere skal forelægges for Økonomistyrelsen/Finansministeriet med henblik på at sikre sammenhængen mellem løn og kvalifikationer på tværs af ministerierne. I forbindelse med ansættelse af statsministerens særlige rådgivere er ovennævnte parametre lagt til grund og proces iagttaget.

For Mette Frederiksens to spindoktorer er der dog tale om, at de aflønnes meget forskelligt. For mens Sara Vad Sørensen har sikret sig en årsløn på 1.183.247 kroner, hvortil kommer muligheden for bonusser, må kollegaen Nana Zarthine Christensen stille sig tilfreds med 842.407 kroner.

Inden sin tiltrædelse i Statsministeriet, var Nana Zarthine Christensen ansat hos Socialdemokratiet, hvor hun har fungeret som kampagnemedarbejder og sekretær for Mette Frederiksen.