Vi skal sige fra overfor halalvarer

Ulla Kokfelt,

12/01/2020

Mit lokale supermarked er begyndt at fylde køledisken med "Ærlig Kylling". Og det kan man godt sige den er, for der tones rent flag med et lille halal-mærke på bagsiden. Der er ellers ingen mærkningskrav når det kommer til halal, som betyder ”tilladt” ifølge islam.

Mærket viser, at kyllingerne er halal-slagtede og at der er betalt for halal-certificering til en islamisk virksomhed eller organisation, der lovligt kan lukrere på, at danskerne oftest ikke aner hvad halal handler om, hvad der betales til og kun har ringe mulighed for at vælge fra.

At ”Ærlig Kylling” er halal er der intet usædvanligt i, for det gælder de fleste kyllinger, der sælges i danske supermarkeder. Dette til trods for, at Danmark ikke er et islamisk land og at det kun er et mindretal, der efterspørger halal. 

Det er forbandet, at det næsten ikke er til at handle uden at risikere at købe kød fra dyr, der er halal-slagtede og i det hele taget varer fra virksomheder, der har betalt for halal-certifikater.

Jeg vil gerne være fri for alt dette. Fri for at støtte islam og fri for at skulle forholde mig til halal under min daglige indkøbstur. Det synes jeg sådan set er et ærligt ønske. Jeg er jo dansk og bor i Danmark, der bygger på et kristent og demokratisk grundlag - og ikke på islam. 

Ideelt burde en myndighed som Fødevarestyrelsen sørge for forbrugerbeskyttelse og oplysning. Men da den gældende lovgivning på området efterlader danskerne på Allahs snarere end på Herrens mark, må der søges andre veje. 

Meget kan gøres i kommunerne og i regionerne. Det offentlige bør så vidt muligt basere alle indkøb på varer fra virksomheder, der holder sig helt fri af halal-industrien således at islam ikke støttes med offentlige midler. En sådan beslutning er fuldt ud mulig. Den kræver blot politisk vilje og et flertal.

Også andre steder kan der sættes ind. En stor og magtfuld brancheorganisation som Landbrug & Fødevarer, der beskæftiger sig med at rådgive virksomheder om adgangen til det globale halal-marked, kunne lige såvel rådgive om fordelene ved at melde klart og tydeligt fra overfor halal.

Jeg er overbevist om, at efterspørgslen på varer fra virksomheder, der undgår halal vil stige hvis kendskabet vokser. Og bliver virksomhederne først bevidst om, at en aktiv stillingstagen mod halal er vigtigt for mange, vil et nyt og bedre marked få næring til at vokse helt af sig selv.

For her til lands, hvor dansk lov og almindelig sund fornuft råder, er guders lovbud både overflødige og uønskede.