Kriminelle samfundstabere og hadprædikanter stjæler billedet fra de velbegavede og velfungerende muslimer

Mohamad El-Sayed,

11/10/2019

Individer som er involveret i kriminalitet så som bedrageri, handel med stoffer, afpresning, vold og tyveri samt hadprædikanter, der opildner til had, terror, ødelæggelse samt at drage i krig med ISIS i mellemøstlige lande som eksempelvis Syrien og Irak bliver i højere grad omtalt i medierne end de fredelige muslimer, som gør deres bedste for at bidrage til samfundet.

I årevis har vi været vidne til at adskillige politikere og islamkritikere i takt med den stigende højreradikalisme fører en hetz imod islam og muslimer på baggrund af, at visse individer med muslimsk baggrund begår forskellige forfærdeligheder. Selvom disse individer udgør langt mindretallet af den muslimske befolkning, så har de spillet en afgørende rolle, hvad angår den stigende islamofobi samt fremmedhad i Danmark. Dette kom til udtryk hos den forrige regering, der førte en symbolpolitik og indførte forbud og restriktioner målrettet muslimer og islam i samfundet.

Langt størstedelen af muslimerne i Danmark står op hver dag for at yde en uundværlig indsats på arbejde for at give tilbage til det samfund, som har taget imod dem og deres familier. Disse muslimer afholder sig fra at begå kriminalitet, lever i sameksistens og harmoni og omgås fredeligt andre mennesker på tværs af kulturer, etniciteter samt religioner. De er aktive i foreningslivet samt udfører frivilligt arbejde. I anledning af Ramadan inviterer de gerne deres ikke-muslimske medborgere til et måltid eller til at deltage i den festlige Eid i hyggelige omgivelser suppleret med et rigt udvalg af desserter fra Mellemøsten. 

Vi bør vi ikke glemme lægen, der anstrenger sig på landets travle sygehuse, for at tage sig af de syge patienter. SOSU-assistenten, der knokler for at hjælpe til med sygeplejen samt tage sig af de ældre. Folkeskole- og gymnasielæreren, som bruger tid på at forberede sig og sikre, at landets børn og elever får det bedste ud af undervisningen. Pædagogen, der bruger alt sin energi på omsorg, pleje, opdragelse og vejledning af børnene. Sagsbehandleren, der hjælper med at rådgive de svage, syge, trængende og nødlidende til at få livet til at hænge sammen. Taxa- eller buschaufføren, som transporterer os fra de ene sted til det andet. Alle udfører de hver især et essentielt stykke arbejde, der ikke kan undværes i samfundet.

Åbenhed, imødekommenhed og dialog er vejen frem i et multikulturelt og multireligiøst samfund. Vi bør alle møde hinanden med gensidig respekt samt tolerance. Selvom vi ikke altid deler samme holdninger og er forskellige i vores tilværelse, så bør det ikke afholde os fra at blive klogere samt fordybe os i hinandens verdenssyn. Vi har alle noget fra vores arv, normer og værdier, som vi ønsker at bibeholde. I stedet for at dømme hinanden ud fra fordomme, så bør vi i stedet dømme hinanden ud fra vores handlinger som mennesker.