Et liberalt opråb i klimadebatten: Indfør universel CO2-afgift på alle produkter

Mikkel Schultz,

23/10/2019

Indenfor politik er der visse emner, som forbindes med specifikke partier, ideologier eller personer. Mange forbinder Liberal Alliance med topskattelettelser, Dansk Folkeparti med grænsekontrol, SF med minimumsnormeringer eller Radikale Venstre med udlændingelempelser. Nogle partier har emneejerskab eller patent på et givent politikområde.

Venstrefløjen har taget patent på at være grønne. Min opfattelse er, at der desværre ikke er særlig mange, der opfatter borgerlige partier som grønne. Det er en skam, da det ikke bør være sådan. Det er ikke noget, vi skal være stolte af. Det er noget, vi bør være meget ærgerlige over.

Der ligger derfor en stor opgave foran os. Vi fra liberale partier, bør tage klart afstand fra den klimaskepticisme, der desværre hersker i vores partier. Vi har et klart ansvar for klimaet – ikke blot som mennesker – men også i henhold til den ideologi, som vores partier bygger på. Som liberale mener vi, at individets egen ret til frihed ikke trumfer andres ret til frihed. Derfor har vi også et ansvar, når visse handlinger begrænser andres frihed. 

Derfor bør vi heller ikke sidde og måbe, når der skal gøres noget for klimaet. Vi bør sikre, at vores klode leveres tilbage i samme – eller bedre – stand end da vi overtog den. Der er behov for liberale svar i klimadebatten. Vi må derfor finde de svære, men vigtige liberale forslag. Jeg vil gerne starte.

Det er på tide, at der indføres en universel CO2-afgift på alle produkter. I dag er der ikke nogen stærke incitamenter til at skabe aktiv konkurrence om, hvem der er grønnest. Det bør der være. En universel CO2-afgift, vil sikre stor monetær gevinst for virksomheder, der nedbringer deres CO2-aftryk. Derfor vil der være flere årsager end blot et godt image, til at nedsætte sin virksomheds CO2-aftryk. Pengene som afgiften indkasserer, foreslår jeg, ligeligt fordeles tilbage til forbrugerne. Hvis man er en grøn forbruger, vil man derfor muligvis få flere penge tilbage end man har betalt i afgift. På den måde sikrer man, at virksomhederne forbedrer deres produkter – samtidig med at forbrugerne forbedrer deres forbrugsvaner. 

Et sådant system vil sikre en langt mere bæredygtig, grøn og retfærdig håndtering af vores klode uden et større skattetryk. Samtidig vil staten ikke kunne bruge afgiften, som endnu en indtægtskilde til projektpolitikernes ønsker.