Epidemiloven nej tak

Kim Malmberg,

14. februar 2021


I december 2020 blev der indgået en politisk aftale om epidemiloven mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternative.

Flere af Folketingets partier har efterfølgende kritiseret, at ændringerne gav Sundhedsministeren alt for vidtgående beføjelser, som ikke kunne kontrolleres af Folketinget, men regeringen har nu fremlagt et forslag til ny epidemilov, som – hvis vedtaget – ville give sundhedsministeren endnu mere vidtgående, ja faktisk uhørte beføjelser.

Det nye udkast bryder med helt grundlæggende rettigheder

Grundlovens §71taler om :

 Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

 stk. 3. Enhver, der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer.

En nærlæsning af regeringens lovforslag afslører imidlertid, at det fortsat bliver muligt at lave lokale nedlukninger, uden at det folkevalgte parlament behøver at blive spurgt til råds. Styrelsen for Patientsikkerhed, kan med den nye lov pålægge kommuner at lukke f.eks. dagtilbud, skoler og plejehjem. Også regioner kan tvinges til at forbyde adgang til sygehuse eller uddannelser.

Jeg mener, at borgeren har ret til selvbestemmelse – især når det handler om så indgribende ting som indlæggelse og behandling – Derfor er jeg glad for at Dansk Folkeparti har stillet et ændringsforslag om at sådan nogle påbud alene skal kunne gennemtvinges, hvis beslutningen først er blevet godkendt i det nye folketingsudvalg. På den måde sikrer vi mest mulig parlamentarisk kontrol.

I forhold til erstatning mener jeg ikke, at epidemiloven tager højde for den usikkerhed, erhvervsdrivende har oplevet under denne pandemi.

I Danmark skal vi leve af vores erhvervsliv, derfor skal det hjælpes så meget som muligt under en pandemi, det mener jeg ikke loven lægger op til.

Dette blogindlæg er lavet i samarbejde med Anne-Marie Palm-Johansen

Kim Malmberg Hansen Kandidat til regionsvalget 2021 (DF)