Energiø som klimaets offergave.

Erling Petersen,

10. februar 2021

Så er hele folketinget, med undtagelse af NyeBorgerlige, blevet enige om, at der foreløbigt skal investeres mindst 210 milliarder kr. i en kunstig energiø i Nordsøen, og at skatteyderne skal aflevere mindst halvdelen. Øvrige investorer forventes at blive blandt andet pensionskasserne, hvor det igen er den almindelige borgers penge, der bliver sat på højkant. Det er så hensigten, at der senere skal udbygges med vindmøller og kabler til en række europæiske lande for et sandsynligvis endnu større milliardbeløb. Det er også hensigten, at der efterfølgende skal udbygges for mange milliarder i brintproduktion (Power-to-X). En teknologi, som slet ikke er udviklet endnu, og som blandt andet Ørsted advarer om, kan blive en kommende ny IC4 skandale.


Vi får gentagende gange oplyst, at det vil blive en fremragende forretning, og jo flere gange, der bliver spurgt, jo mere fremragende bliver forretningen. Vi får aldrig oplyst noget, der ligner et budget over forventede udgifter og indtægter. Vi får kun oplyst, at forretningen bliver fremragende.


Og så får vi oplyst, at det er et nødvendigt led i den grønne omstillig. Hvorfor, det er nødvendigt, får vi heller ikke at vide. Vi får bare at vide, at det er nødvendigt. At Danmark kun står for under 1 promille af den globale produktion af CO2, og at virkningen er umuligt at måle, er for politikerne en helt irrelevant teknisk detalje. Med en offergave af denne dimension har politikerne virkeligt demonstreret, at de tager den grønne omstilling seriøst.


Man kan undre sig over, at næsten hele det danske folketing har besluttet sig for et så gigantisk og aldeles nytteløst spild af borgernes velfærd.


Antageligt bygger partiernes beslutninger mest på lemmingeffekten. Ingen af partierne kan overskue, hvad det er de gør, men de kan se, at alle de andre gør det, og så er de bange for at komme til at stå alene tilbage på perronen, når toger er kørt. Derfor skynder de sig at hoppe med på vognen. Og når det senere viser sig, at det hele går galt, og det bliver en ny IC4 skandale – eller endnu værre, så kan de jo altid undskylde sig med, at alle de andre jo også var med.


Kun et parti er ikke gået i panik og ladet sig lokke med af lemmingeffekten, men har brugt sin sunde fornuft – NyeBorgerlige. De står i øvrigt ganske godt i opinionsundersøgelserne. Måske er der et sammenhæng!