Stop den nye epidemilov!

Benjamin Vejsager,

22. februar 2021

Hvis alt går efter planen, vil et politisk flertal i morgen indføre et af Danmarkshistoriens største politiske svigt på det frie samfund. Det er ganske vist den nye epidemilov, der er på tale. Denne - dybt forhastet - lov ville give regeringen magt til at indføre hele 12 tvangsindgreb mod fredelige danskere. 

Tvangsindespærre, tvangslukke, tvangsekspropriere, tvangsbehandle, tvangsisolere og jeg kunne - desværre - blive ved, er alt sammen noget, som denne nye dybt totalitære lov vil give regeringen permanent magt til. Det er så skræmmende langt fra vestlige værdier- og frihedsprincipper, at man næsten skulle tro, at vores kære statsminister har fundet sin inspiration et sted i Østasien. 

Lovens væsentlighed er heller ikke på nogen måde forenelig med den mængde tid, der er lagt i den. En lov af så vidtgående karakter bør i den grad ikke være noget, som man blot haster igennem uden at tøve. Det er altså danskernes frihed og retsfølelse, som der forhandles med, og det er skammeligt, at se hvor lidt netop dette synes at have nogen særlig høj betydning hos regeringen. 

Tager man den socialdemokratiske regerings ageren under coronapandemien i betragtning, er det ikke så overraskende, at de ønsker sådan en - alt for vidtgående - magt. Men at Venstre og Liberal Alliance - altså partier som angiveligt skulle forestille at være liberale - bare bøjer ryggen og stemmer for denne skamplet af en lov, er simpelthen så svigtende og rygradsløst. Hvis man sælger sig selv som værende liberal, har man også et ansvar overfor sine vælgere, om at det rent faktisk er liberal politik, der bliver ført. Det er lige netop i sådanne situationer, at vi har brug for konsekvente liberale politikere som tør at tage regeringen i kraven og sige fra, og som ikke bare kaster sig ned på knæ. 

Der er ingen tvivl om, at Liberal Alliance og Venstres beslutning om at stemme for denne lov, er et kæmpe svigt mod deres vælgere. Selv Venstres Ungdom er uenig i moderpartiets beslutning. I dag kunne man læse et interview, som formanden for Venstres Ungdom Kristian Lausten gav til Indblik. I interviewet opfordrer Kristian Lausten kraftigt moderpartiet til at stemme nej til epidemiloven.

Så kære Venstre og Liberal Alliance: Vil I ikke godt være søde at tage noget ansvar og lytte til jeres omgivelser, inden I beslutter jer for at begå en historisk stor fejltagelse?

Tilbage er der kun at sige: Stort respekt til Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti for at stemme nej til denne lov!