Zenia Stampe på kant af racismelovgivningen?

I sin blog på Poltikens hjemmeside retter Zenia Stampe et hårdt angreb mod journalisten Lars Fogt

Ikke angivet Ikke angivet,

21. december 2012

I sin blog på Poltikens hjemmeside retter Zenia Stampe et hårdt angreb mod journalisten Lars Fogt.

Dette er ikke i sig selv særligt interessant. 

Hvad der til gengæld er rigtigt interessant, er Zenia Stampes beskrivelse af den samlede opposition:

"Alligevel dansede hele oppositionen ned ad Christiansborgs gange, som rotter efter rottefængerens fløjte".


Zenia Stampe sammenligner altså den samlede opposition med skadedyr.

I paragraf 266b ("racismeparagraffen") står:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro ellerseksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter afpropagandavirksomhed.


Når hele oppositionen sammenlignes med skadedyr, er det rent logisk indeholdt i betegnelsen "en gruppe af personer".

Ligeledes kan der heller ikke være nogen tvivl om, at sammenligningen med rotter dækkes af begrebet "forhånes eller nedværdiges".

Og selve begrebet "opposition" siger jo explicit, at man tror på noget andet end den forhånende part - in casu Zenia Stampe.

Hvem melder Zenia? :-)