Ytringsfrihed ifølge Rothbard

Ytringsfrihed er en hjørnesten i vores samfund

Martin Rytter,

03/01/2010

Ytringsfrihed er en hjørnesten i vores samfund. Men hvad er ytringsfrihed? Er det en krœnkelse af ytringsfriheden når politiet opløser en demonstration? Er det en krœnkelse af ytringsfriheden når en avis afviser at bringe en artikel eller tegning? Er religionskritik omfattet af ytringsfrihed når og hvor som helst? Er ytringsfrihed absolut? I denne artikel argumenterer Rothbard for at ytringsfrihed bedst forståes, ikke som en selvstœndig rettighed, men som en konsekvens af ejendomsrettigheder. En central pointe er at forvirring om ytringsfrihedens grœnser ofte er et udtryk for utilstrœkkelig erkendelse af ejendomsrettigheder.