Wild Wild West: Ejendomsret til DK-domænenavne ringere end ejendomsret i det kommunistiske Kina

Ejere af danske domænenavne lever under kummerlige kår, når det gælder ejendomsretten til deres domæner

_slettet_bruger_99 Ikke angivet,

22/11/2009

Ejere af danske domænenavne lever under kummerlige kår, når det gælder ejendomsretten til deres domæner. Det viser en ny afgørelse om domænenavnet Orango.dk fra Klagenævnet for Domænenavne.

Kinesisk ejendomsret stærkere end ejendomsret til DK-domæner

Selv en privat virksomhed i det kommunistiske Kina står som udgangspunkt stærkere end ejeren af et dansk Internet-domæne. I Kina ejer den kinesiske stat al ejendom, og borgere kan kun få udstedt en brugsret til ejendom - embedsværket kan beslutte at tage brugsretten tilbage igen. I Danmark er retsstillingen ringere, for her er det nok med en tilfældig registrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen til at sætte den private ejendomsret og brugsret til et (lejet) domæne ud af kraft.

Den groteske situation illustreres bedst med et eksempel.

Forestil dig at Google startede op på hobbyplan i Danmark og med tiden blev til det succesrige og velbesøgte websted google.dk. Med de danske regler kan en pengestærk person eller virksomhed med et snuptag sætte google.dk ud af kraft - blot ved at betale for en registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen. Konkurrenter er noget, der købes ud ...

Virksomhedsejere står også stærkere end domæneejere. For eksempel måtte TDC pænt betale Thy Data Center et anseeligt millionbeløb for domænet tdc.dk - TDC kunne ikke bare overtage domænet, fordi Thy Data Center også brugte forkortelsen TDC.

Også når der registreres egen virksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan andre ikke bare tage virksomhedens navn. I den aktuelle sag om Orango.dk ville Peter Veileborg have været urørlig, hvis han først havde registreret Orango som et firma med eget CVR-nummer. Da ville Kasper Petersen fra det nyetablerede Orango ikke kunne kræve hverken firmanavnet eller domænenavn ved at registrere det hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Domæneejere mangler denne retssikkerhed.

Afgørelse på arbitrære kriterier

I dets aktuelle afgørelse om orango.dk lægger Klagenævnet for Domænenavne vægt på arbitrære kriterier, som intet har med ejendomsret at gøre. Klagenævnet bemærker:

1) at orango.dk-domænet ikke har "kommerciel betydning" for Peter Veileborg. Det svarer til at fortælle en landmand, at han skal afgive et stykke uopdyrket jord til en tilfældig bygherre, fordi jorden ikke har "kommerciel betydning" for landmanden.

2) at Peter Veileborgs startside på orango.dk "har ingen naturlig tilknytning til domænenavnet orango.dk". Ejendomsret forholder sig kun til, om du er den retsmæssige ejere, ikke til om ejeren har en "naturlig tilknytning".

3) at Peter Veileborg ikke har "væsentlig interesse" i at kunne råde over netop domænenavnet Orango.dk. Det svarer til at sige, "du cykler på arbejde, og din bil står bare i garagen, så du har ingen 'væsentlig interesse' i bilen. Jeg har til gengæld brug for en bil for at køre på arbejde, så nu er bilen min". Det er rent røveri.

Lov har tilbagevirkende kraft

Hele sagen bliver kun endnu mere grotesk af, at afgørelsen træffes med tilbagevirkende kraft. Orango.dk blev registreret d. 18. januar 2000, og Lov om dk-internetdomæner blev først vedtaget 24. juni 2005. Det betyder, at nævnet træffer afgørelse ud fra en lov, som er vedtaget efter, at Peter Veileborg registrerede sit domæne.

Afgørelsen er ikke unik. Mira Internet A/S måtte i 2009 opgive domænenavnet "roklub.dk" til Bagsværd Roklub. Legro Gartneri A/S måtte for nylig opgive "ddu.dk" til Danske Døves Ungdomsforbund, som end ikke er et kommercielt foretagende.

Enten er der brugsret (også til lejede domæner), eller også er der ikke privat ejendomsret, og med beslutningerne fra Klagenævnet for Domænenavne er der pt. ikke privat ejendomsret for ejere af et domænenavn.

Jeg vil opfordre Peter Veileborg til at kæmpe til sidste blodsdråbe mod Kasper Petersen og de andre nasserøve fra Orango.nu.

Læs også:
- Orango.dk skifter hænder med statens hjælp
- Orango.dk: Afgørelse ankes måske - tilslutning søges
- Venstrefløjsekstremisme er gjort til lov om webdomæner

Kilde: