Voldtægtsmareridt i Oslo

Hver eneste voldtægt og grove seksuelle angreb begået i den norske hovedstad Oslo begået i de seneste tre år, blev begået af en "immigrant" fra D...

Henrik Gøtke,

11/03/2010

Hver eneste voldtægt og grove seksuelle angreb begået i den norske hovedstad Oslo begået i de seneste tre år, blev begået af en "immigrant" fra Den Tredje Verden", har norsk radio rapporteret.

Ifølge en NRK rapport fra 2. september 2009, har politiet i Oslo undersøgt 41 tilfælde af "grove seksuelle angreb, der resulterede i voldtægt".

Ifølge NRK "blev alle udøvet af immigranter med ikke-vestlig baggrund i Norge".

Politiet har, fortsætter rapporten, "undersøgt alle rapporterede sager med grove seksuelle angreb over de seneste tre år, og har fået et klart indtryk af gerningsmændene: De fleste voldtægtsmænd er af kurdisk eller afrikansk baggrund".

Yderligere siger politiet, at de grove seksuelle angreb har "én ting til fælles, nemlig brugen af grov vold".

På typisk liberal manér evner det norske politi ikke at adressere problemets virklige årsag - Den Tredje Verden´s masseindvandring i Europa - og har i stedet tilskyndet til, at "flere præventive tiltag foretages blandt mænd med immigrant baggrund".

Norge, med en befolkning på 4.7 millioner indbyggere, har længe haft en liberal asyl politik, og er som resultat heraf blevet hjemsted for et tiltagende antal immigranter, fremmedarbejdere og "asyl ansøgere" fra forskellige dele af verden.

I 2006 udgjorde immigration mere end halvdelen af Norge´s befolkningstilvækst. I dette år viste officielle statistikker fra Norge´s statistiske bureau (SSB) en rekord på 45.800 immigranter, der ankom til Norge - 30% højere end i 2005.

Ved begyndelsen af 2007 var der i Norge 415.300 personer i Norge med immigrant baggrund (immigranter, eller født af immigrant forældre), udgørende 8.8% af den totale befolkning.

Officielle tal hævder, at 350.000 af disse var af "ikke-vestlig" baggrund, inklusive pakistanere, irakere, somaliere og vietnamesere. Mindst 35.000 pakistanere er forsamlet i Oslo, af hvem de fleste ankom lovligt til landet som arbejdere eller gennem familiesammenføringer.

I begyndelsen af 2005 havde 32% af førstegenerationsimmigranterne boet i Norge i mindre end fem år, mens 16% havde boet i Norge i 25 år eller mere. En proportionelt stor del af immigranterne fra Irak og Somalia har boet i Norge i mindre end fem år - henholdsvis 57% og 55%.

Norge´s flygtninge befolkning var pr. januar 2005 på mere end 107.000 eller 2.3% af befolkningen i landet. Flygtninge fra Irak, Bosnien-Herzegovina, Somalia, Iran og Vietnam udgjorde de største grupper.

Ikke-hvide immigranter fortsætter med at have meget højere fødselsrater end indfødte nordmænd, med det resultat at ungdomsdemografien viser stor overvægt af ikke-norske befolkninger. Dette vil, som alle europæiske lande, gøre sig gældende indenfor de næste to generationer, når først disse immigranter er blevet voksne.

I 2005 var 64.000 af fødte børn i Norge født af forældre født andetsteds, sammenlignet med kun 13.800 født af folk af europæisk oprindelse.

Med nuværende befolkningstilvækst blandt immigranter fra Den Tredje Verden vil Oslo have et ikke-hvidt flertale indenfor 25 år.


Kilde: