VKO blæser på Konventionerne

af Anne Marie Geisler Andersen Regeringen har netop vedtaget et lovforslag, som, Institut for Menneskerettigheder vurderede, var i strid med FNs f...

Podia Ikke angivet,

23/12/2010

af Anne Marie Geisler Andersen

Regeringen har netop vedtaget et lovforslag, som, Institut for Menneskerettigheder vurderede, var i strid med FNs flygtningekonvention. Lovændringen betyder, at flygtninge ikke længere er undtaget fra reglen om, at man skal have boet 40 år i Danmark for at få ret til fuld folkepension. En flygtning, der har boet i Danmark i 10 år og går på pension, vil derfor få udbetalt en folkepension på 25 procent af normalsatsen.