Vismænd finder milliardhul i S-SF's 12 minutter.

Tja

Ikke angivet Ikke angivet,

02/09/2011

Tja...når nu AE, S og SF har travlt med at finde udsagn fra vismændenes rapport, der passer ind i deres kram, så kunne det da være ret interessant at høre deres kommentar til vismændenes udsagn på side 285 i samme rapport:

http://www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Rapporter/For%E5r_2011/Trykt%20rapport/Kap%20III.pdf

"Et forslag, der nævnes i debatten, er muligheden for at øge
den effektive gennemsnitlige arbejdstid. I modsætning til de
ovenfor nævnte forslag er det imidlertid vanskeligt at pege
på konkrete instrumenter, der kan virkeliggøre en sådan
stigning. Det skyldes, at arbejdstiden ikke er under direkte
politisk kontrol, og at folk i høj grad arbejder det antal timer
om ugen eller året, de selv ønsker. En hypotetisk stigning i
den gennemsnitlige arbejdstid på en time om ugen er tidligere
beregnet til at kunne forbedre den finanspolitiske
holdbarhed med 0,8 pct. af BNP eller ca. 15 mia. nutidskroner
årligt under forudsætning af, at overførselsindkomsterne
ikke stiger sammen med de årlige lønindkomster
(satsreguleringen afkobles), og antallet af offentligt
ansatte reduceres proportionalt med stigningen i
arbejdstiden, jf. De Økonomiske Råd (efterår 2010)."

Med andre ord, skal der altså fyres 25.000-30.000 offentligt ansatte og satsreguleringen skal sættes ud af kraft, for at de 12 munutter skal kunne give 15 mia.

Da S-SF har sagt at dette ikke vil ske, har vismændene altså her fundet et hul på 15 mia. i S-SF planen!

Kilde: