Villy forlænger patienternes ventetid

”Min store drøm er, at det offentlige sundhedssystem om 10 år vil være lige så godt, at der ikke er et eneste privathospital tilbage i Danmark

Pernille Lysholm Vandborg,

10/12/2010

Min store drøm er, at det offentlige sundhedssystem om 10 år vil være lige så godt, at der ikke er et eneste privathospital tilbage i Danmark.” Udtaler Socialistisk Folkepartis formand Villy Søvndal til Ældre Sagens blad her i december.[1] Han vil forme fremtidens velfærdssamfund, hvor det offentlige udkonkurrerer det private, og dermed lukker alle private hospitaler indenfor en 10-års periode.

 Personligt var jeg ved at få morgenjuicen galt i halsen – at lukke privathospitalerne! Personligt er min drøm, at det danske sundhedsvæsen er så godt om 10 år, at privathospitalerne har indtaget førerpositionen inden for kvalitet, behandling og forskning – er plads, som kun er ganske fair – set i lyset af mange undersøgelser, som viser at privathospitalerne yder bedre service for den enkelte borger.[2] Den enkelte operation har en pris, og disse penge skal den enkelte patient kunne tage med sig rundt i systemet – om man vælger at blive behandler i Frederikshavn eller Frederiksberg!

Da regeringen kom til magten for 9 år siden havde patienterne ikke noget valg – det var det offentlige system – og var der ventetid, måtte man bare stille sig op i køen. Ret kontroversielt indførte VK-regeringen behandlingsgaranti, som til at starte med var 2 måneder, og som i dag er helt nede på 4 uger! Lidt over 350.000 danskere har benyttet sig af dette tilbud, som har betydet, at de er kommet hurtigere igennem systemet og ud på den anden side – dvs. det koster mindre for staten, når befolkningen er rask og arbejdsdygtig. Det udvidede frie valg har givet bolden til borgerne, som selv kan ønske behandling på et privathospital. Her er det patienten, der er i centrum og ikke systemet!

 Desuden kan man tage den økonomiske vinkel på – og se, hvilken konkurrence, som privathospitalerne yder til det offentlige sygehusvæsen i dag. Den institution der kan gøre det mest effektivt og billigt, er klart den bedste løsning! Med denne udmelding, som Villy Søvndal er kommet med, kan man drage tvivl, om han fortsat støtter det frie sygehusvalg og behandlingsgarantien. Konkurrencen gavner også skatteyderne, da de på sigt ville skulle komme til at betale mindre.

 Man kan dog håbe, at Villy Søvndals udmelding udelukkende var et forkølet forsøg på at få lidt presse her op til december måned, da han ikke har den store opbakning bag sig – 64 % af de røde vælgere er glade for behandlingsgarantien og vil gerne/har benyttet sig af den. Desuden Brancheorganisationen for Privathospitaler og Klinikker(BPK) også utilfreds med udmeldingen og kalder Villy Søvndal en fjende for det danske sundhedssystem.

Jeg har selv skrevet følgende artikek :-)