Vikartimen - Indoktrinering af folkeskoleelever

Danske folkeskoleelever må tolerere, at 9% af deres undervisning slet ikke gennemføres eller gennemføres af vikarer (link)

Ikke angivet Ikke angivet,

07/01/2013

Danske folkeskoleelever må tolerere, at 9% af deres undervisning slet ikke gennemføres eller gennemføres af vikarer (link).

Minimumstimetallet for folkeskoleelever er 6.960 timer for perioden 1. - 9. klasse og i knap 630 timer sidder eleverne så enten uden lærer eller med en vikar. Minimumstimeantallet erstattede kravet om minimum 200 undervisningsdage (40 uger).

En vikartime har ikke samme kvalitet som en planlagt time (forhåbentlig) og ca 1.000 skoler benytter sig af Vikartimen ApS' service, hvor vikarer kan downloade opgaver i forskellige fag. Meningen er så, at vikaren kan uddele disse opgaver til eleverne og evt diskutere svarene.

Et eksempel på en sådan opgave hedder "Politiske Ideologier", som kort opridser forskellige ideologier (Socialisme, Konservatisme, Liberalisme og Socialliberalisme). Herefter stilles der 3 opgaver, hvor den ene lyder:

Irene fik kort efter gymnasiet et barn. Hun har ikke haft overskud til at tage en uddannelse, da hun ikke længere er sammen med barnets far. Hun har ikke fået job og lever derfor af kontanthjælp som enlig forsøger.

Irene får derfor 13.345 kr/md i kontanthjælp. Efter skat får hun ca 9.000 kr/md udbetalt. Disse penge kommer fra andre, der betaler skat.

Bør Irene få denne hjælp fra det offentlige, hvad synes du?

Rent bortset fra at der egentlig kun lægges op til et ja/nej svar - så passer det jo ikke at Irene "kun" får dette beløb; hvor er beløbene for friplads i institution, boligsikring, børnebidrag og forhøjet børnecheck?

En anden opgave lyder:

Staten har pålagt en fedtafgift på madvarer med høj fedtprocent. Afgiften forventes at give en ekstra indtjening i statskassen på 1,5 mia kr/år. Målet er samtidig at forbedre danskernes helbred og nedsætte antallet af livsstilssygdomme. De liberale ville nok sige den fri markedsøkonomi vill tage sig af sådan noget.

Bør staten blande sig på denne måde?

Rent bortset fra den håbløse sproglige formulering og løgnen om at afgiften kun ville pålægges madvarer med særlig høj fedtprocent - så levnes eleverne jo ikke mange muligheder for den 'korrekte besvarelse'. For siger han/hun nej til dette er man imod:

"indtjening til statskassen"

"forbedring af danskernes helbred"

"nedsættelse af antallet af livstidssygdomme"

Endelig postuleres der helt åbenlyst forkert og demagogisk, at de liberale nok ville hævde at den fri markedsøkonomi ville tage sig af sådan noget..., altså forbedre danskernes helbred og nedsætte antallet af livstidssygdomme.

Hvorfor nævnes f.eks ikke, at fedtafgiften ville ramme lavindkomster hårdest og forringe danske virksomheders konkurrenceevne? 

Jeg har intet imod Vikartimen ApS, men mener at ovenstående er grelle eksempler på den indoktrinering, der finder sted. Desuden er jeg lettere chokeret over den ringe formulering og grammatik, der vises for dagen.

Se iøvrigt også dette eksempel, hvor trosfælle staves "trosfælde", hvor manglen på kommaer er direkte forvirrende - og hvor vores Statsminister "Helle" fremstilles i et endog overordentligt positivt lys ("Har hun nogensinde hævdet dette..."?).

PS: 12% af vikartimerne skyldes, at lærerne er på kursus eller efteruddannelse, hvilket kun kan betegnes som skingrende vanvittigt, al den stund lærerne vel nok er den faggruppe, der har flest 'arbejdsfri' uger 

Kilde: