"Viel geschrei und wenig wolle"(sagde bondemanden da han klippede soen)

Billede 1: Helle kommer hjem fra Bruxelles og kan nu triumferende fortælle at hun har forhandlet en hel milliard i rabat hjem til Danmark

Jesper Ørsted,

10. marts 2013

Billede 1:

Helle kommer hjem fra Bruxelles og kan nu triumferende fortælle at hun har forhandlet en hel milliard i rabat hjem til Danmark.

Billede 2:

Helle kan meddele at SU reformen kan indbringe hele 2 mia kr.

Billede 3:

Helle har reduceret dagpengene for de 25-30 årige, besparelse?

Til fælles har det det, at det skæpper minimalt i statskassen. Som bondemanden sagde, da han klippede soen: "Viel geschrei und wenig wolle" (Skrig og skrål, men ikke meget uld!)

Lidt af det samme kan man sige om Helles reformer, sammenlignet med dem der batter. Der er jo bare de hellige køer, eller er det elefanter i stuen? Det er nok hellige elefanter i stuen. De er for store til at være køer og de fylder så godt op i stuen at man ikke kan ignorer dem.

Jeg taler om ulandsbistanden og forsørgelsen af en masse mennesker fra de varme lande.

Vi betaler 16 mia kr i bistand om året. Det er penge ud af lommen og hvad værre er: Det hjælper tilsyneladende ikke. En historie de bragte i TV-Avisen om at vi har ydet ulandsbistand til Tanzania i 50 år - vel og mærke uden at landet er blevet rigere af den grund.

Så er der forsørgelsen af de fremmede: Der er 60.000 personer fra den tredie verden som lever af førtidspension i Danmark, det er næsten en fjerdedel af alle førtidspensionister! Plus alle dem på andre offentlige ydelser.

En reform på de to områder vil formentlig kunne give 10 gange så meget som alle Helles reformer i øvrigt. Vel og mærke uden at Helle lægger sig ud med sit vælgerkorps og sit bagland!

Hellige køer og elefanter i stuen er skrækkeligt besværlige. Desværre vil Helle hellere dø end at gøre noget ved dem!