Vi må rejse (os). - Mogens Nørgaard fra Miracle A/S - Amino

Mogens Nørgaard gennemgår på sin egen måde problemerne i samfundet og hvad der vil ske fremover qua den nye regering 1

_slettet_bruger_6416 Ikke angivet,

25/10/2011

Mogens Nørgaard gennemgår på sin egen måde problemerne i samfundet og hvad der vil ske fremover qua den nye regering

1. Der indføres stadigt flere underlige afgifter og skatter for at finansiere stadigt flere medlemmer af Velfærdskoalitionen, så vi kan flytte os fra tre millioner henimod fire millioner....

2. Pengene i pensionskasserne beslaglægges. Det er det eneste sted, hvor der nu er rigtigt mange penge, som man kan stjæle og lave store projekter for....

3. Ministerbilerne bliver igen af en god kvalitet, der næppe holder Miljøklasse A....

4. Der bliver rejst RIGTIGT meget af de gode MF'ere....

5. Der vil blive lavet en masse reformer....

6. Det offentlige (og dermed de evigt offentligt ansatte skatteædere kaldet MF'ere) vil sige "digitalisering" mange gange....

7. Fjolser, der prøver at skabe private arbejdspladser vil få stadigt flere underlige tiltag at mærke fra skatteæderne....