Vi kan godt selv!

Den seneste ligestillingsdebat har været domineret af venstrefløjens kvindelige politikerskare, der nærmest har konkurreret om at komme med det mes...

_slettet_bruger_1773 Ikke angivet,

28/01/2010

Den seneste ligestillingsdebat har været domineret af venstrefløjens kvindelige politikerskare, der nærmest har konkurreret om at komme med det mest yderligtgående forslag. Og køen bliver blot længere og længere!

På markedet for yderligtgående feministiske forslag kan nævnes kravet om kønskvotering i børsnoterede selskabers bestyrelser, tvungen barsel til mænd, genindførsel af den skattebetalte hjemmeserviceordning, paritetisk opstilling til blandt andet kommunalvalg og en udvidelse af kravet om ligelønsstatistikker på virksomheder,der fremover skal gælde samtlige virksomheder (i dag er det et krav til virksomheder med 35 ansatte eller derover).

De nævnte forslag minder om en form for feministisk planøkonomi, hvor man kan ty til hvilket som helst magtmiddel for at opnå et mål, som nogle politikere mener, er det rigtige for samfundet. Ligestillingsdebatten handler pludselig ikke om ligestilling, men nærmere om vigtigheden af, at kvinder skal kopiere det liv,som nogle kvindelige politikere mener, er bedst.

I den forbindelse er den nyeste undersøgelse, foretaget af DA’s strukturstatistik netop interessant.
Den viser, at antallet af kvinder i lederjob er steget markant, og at især yngre kvindelige ledere nu er så god trepræsenteret, at deres andel er tæt på at svare til ligestilling med de yngre mænd.Helt uden kvoteordninger eller positivsærbehandling er de danske kvinder blevet bedre og bedre repræsenteret på chefgangene i de private virksomheder.

Et tydeligt bevis på, at udviklingen indenfor ligestilling i samfundet faktisk kan komme nedefra. Staten behøver altså ikke at blande sig i de personlige valg, den enkelte træffer om uddannelse og karriere. Vi kan godt selv!

Venstrefløjens feminister bør tage ved lære af undersøgelsens resultater, som jeg mener undergraver deres argument for yderligere lovgivning på området, for at fremme ligestillingen i Danmark. De danske kvinder har, i kraft af frie valg og lige muligheder, overhalet ligestillingsdebatten indenom. Venstrefløjens yderligtgående forslag virker derfor overflødige, og de kan med fordel lægge de moraliserende argumenter på hylden, og koncentrere sig om de overordnede rammer for samfundet. Med overordnende rammer mener jeg, at samfundet skal være indrettet således, at der i lovgivningen ingen form for positiv særbehandling eller diskrimination finder sted.

Hvad er formålet med at have lige så mange kvindelig som mandlige softwareingeniører, hvis man ikke har lyst? Det burde i stedet være sådan, at alle har en lige chance for at udfolde sig der, hvor de har lyst. Det bør være kvaliteter og kompetencer frem for kromosomsammensætningen, der afgør udfaldet.

I følge undersøgelsen er der noget, der tyder på, at der findes flere kvinder i dag end tidligere, der både har lysten og kompetencerne til at blive ledere. Og derfor også bliver det. Det kalder jeg ligestilling.

Se link til DA's undersøgelse her: http://agenda.da.dk/default.asp under "kvindelige ledere stormer frem".

Kilde: