Vi er alle potentielt svage og det lukrerer nogle politikerne på.

af Lars Helleskov Engelbrektsen Vi må stille særlige krav til politikerne i forhold til at gøre en særlig indsats for de svage og ikke blot bruge d...

Podia Ikke angivet,

01/12/2010

af Lars Helleskov Engelbrektsen

Vi må stille særlige krav til politikerne i forhold til at gøre en særlig indsats for de svage og ikke blot bruge de svage som afsæt for egen politisk karriere. Vi som vælgere og særligt den seriøse presse, må holde øje med politikere, der forsøger at fremme egen karriere på bekostning af eller ved brug af andre, særligt de svage. At bruge de svage som et middel er usmageligt. Svaghed og de svage er relative størrelser. Der vil altid være svage i et samfund, kendetegnet ved fraværet af fuldstændig lighed, uanset niveauet i det hele taget. Der er svage i Danmark, økonomisk set, helbredsmæssigt set, intellektuelt set.