Venstrefløjen vs. au pair-pigerne

LEDER: Au pair-ordningen har de seneste uger været under heftig kritik fra venstrefløjen

Ole Birk Olesen,

05/07/2010

LEDER: Au pair-ordningen har de seneste uger været under heftig kritik fra venstrefløjen. Anklagepunkterne er mangfoldige: Ordningen bruges reelt ikke til kulturel udveksling, men til at få husarbejdere til de danske familier. Pigerne arbejder for mange timer, de får for lidt i løn - de "udbyttes" med andre ord. Og de arbejder sort ved siden af. Forleden i Deadline på DR2 kritiserede socialdemokraten Britta Thomsen endda ordningen med den begrundelse, at den ansporer filippinske piger til at trodse et forbud fra deres regering mod at rejse til udlandet for at søge den slags arbejde. Måske Socialdemokraterne skal foreslå ulandsstøtte til opførelsen af en mur rundt om Filippinerne, så magthaverne kan holde deres uartige undersåtter inden for landets grænser?

Det er rigtigt, at ordningen primært bruges af danske familier til at skaffe sig billig hushjælp, men det er ikke rigtigt, at familierne udbytter pigerne. Som ved enhver frivillig handel får begge parter noget ud af det - ellers ville de ikke indgå handlen. Familien får hjælp i huset, så forældrene f.eks. kan bruge mere tid sammen med børnene i stedet for at bruge tiden på at ordne vasketøj og gøre huset rent. Pigerne får en løn, der er meget højere end i deres hjemland, og de får måske endda mulighed for at blive i Danmark efter endt tjeneste som au pair. Begge parter er glade for det, så hvis man forhindrede dem i at handle med hinanden, ville man blot mindske den samlede velfærd i samfundet.

Hvis venstrefløjen har det bedre med, at der tones rent flag, og pigerne officielt bliver ansat som husassistenter, så er det helt fint, men hvis vi kender vore "progressive" ret, så bliver det ikke resultatet. Formenlig vil man kræve, at der udbetales en løn, som familierne ikke kan betale, og så ender det med nul hjælp i familierne og nul job i Vesten for de initiativrige unge piger.

Selvfølgelig findes der eksempler på dumme svin i Danmark, som udnytter, at de har fået en usikker ung pige herop og presser hende til at yde mere, end hun burde. Det er bare ikke et argument for at forbyde alle de au pair-ansættelser, som både pigerne og familierne har positive oplevelser med. De udgør trods alt langt hovedparten, for ellers ville pigerne naturligvis ikke fortsætte med at komme herop, tilskyndet af veninder og familiemedlemmer, der før dem har prøvet et au pair-ophold i Danmark på egen krop, og kan berette gode ting om det.

Kilde: