Venstrefløjens parallelunivers

LEDER: De 20 procent rigeste betaler halvdelen af indkomstskatterne i Danmark - det er virkeligheden

Ole Birk Olesen,

10. april 2012

LEDER: De 20 procent rigeste betaler halvdelen af indkomstskatterne i Danmark - det er virkeligheden. Alligevel mener hver anden Enhedsliste-vælger, hver tredje SF-vælger og hver tredje DF-vælger ikke, at der hersker et princip om, "at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder" i dagens danske samfund. Det viser en meningsmåling i Ugebrevet A4.

På den baggrund kan det være svært at føre en rationel samtale med de venstreorienterede vælgere, som stemmer på de tre partier. Når man ikke har den grundlæggende viden, at dygtige og flittige danskere i forvejen betaler voldsomme skatter i Danmark, så kan det forklare, at man - når man bliver spurgt - svarer, at "de bredeste skuldre" skal betale endnu mere, end de allerede gør i dag.

Men skal man tage det svar alvorligt? Ja, som en registrerbar forklaring på, at disse vælgere stemmer, som de gør. Men nej, ikke som et validt politisk standpunkt. Hvis man lider under den vildfarelse, at de vellønnede ikke allerede i dag bidrager med meget store summer til statskassen, så er det svært at tage alvorligt, at man mener, at de skal bidrage med mere. Man er jo simpelthen ikke ordentligt oplyst.

I stedet for, at partier som Enhedslisten, SF og DF forsøger at score politisk gevinst på denne mangel på oplysning i deres vælgerskare, bør de påtage sig den opgave at fortælle deres egne vælgere, at de har misforstået noget. Det er naturligvis meget nemmere for de tre partier at ride med på uoplysningens bølge, men mennesker - og politikere er jo trods alt også mennesker - bør også være forpligtet til at opføre sig ordentligt.

På det næste møde i Enhedslisten, hvor Johanne Schmidt-Nielsen bliver udspurgt af en pædagogmedhjælper eller en kontanthjælpsmodtager om, hvad Enhedslisten vil gøre for, at "de rige kommer til at betale deres del af regningen", bør hun derfor svare noget i stil med:

"De rige betaler skam allerede en meget større del af regningen, end du gør. Men vi ønsker, at de skal betale endnu mere - så vi kan få din stemme."

Det ville være det ærlige svar.