Velkommen i Eksperimentarium Danmark

Hvem står bag nutidens gigantiske eksperiment med levende menneskershjerner? I dag gætter mange, og her er også et bud

Ikke angivet Ikke angivet,

28. maj 2013Hvem står bag nutidens gigantiske eksperiment med levende menneskers
hjerner?

I dag gætter mange, og her er også et bud.Den omskrevne psykiater Arne Mejlhede, manden der kunne se psykiske
sygdomme, ingen andre kunne få øje på, og som derfor udskrev psykofarmaka, som
om der var tale om gratis lottokuponer, er ikke en sjælden fugl i den
særprægede erhvervsgren, psykiatere.

Faktisk er Arne Mejlhede mere reglen end undtagelsen. Han var bare så
uheldig at overdrive og blive opdaget.

Langt de fleste psykiatere ser svære sindslidelser hos borgere, der er
så uheldige at blive sendt til dem, fordi de enten får fysiske sygdomme
fejldiagnosticeret hos deres læge, har været udsat for overfald, mobning,
voldtægt, dødsfald, ulykker eller andre forhold, der kan ramme de fleste.

Og kuren er altid store dynger psykofarmaka, som psykiaterne i årevis
har kastet livligt om sig med under glade feltråb om, at pillerne er harmløse.

Resultatet er, at der i dag er cirka 450.000 dopede danskere på
”lykkepiller”, flere end 100.000 på antipsykotisk medicin, og et stigende antal
(pt. mindst 38.000) på det kokain lignende stof, methylphenidat. Med et løst
slag på tasken og uden at komme galt af sted, kan man roligt gå ud fra, at 600
– 700.000 danskere bliver behandlet med psykofarmaka.

Det er rent vanvid der kun har kunnet lade sig gøre, fordi det har
været muligt at lyve groft for befolkningen.

I årevis er vi blevet bildt ind, at psykiatere udelukkende behandler
psykisk syge, men sagen Mejlhede har imidlertid løftet en flig af sandheden:
psykiatere behandler hvem som helst, der er så uheldig at blive sendt indenfor
døren hos dem.

Vi er også blevet bildt ind, at de stoffer, de behandler arme, uheldige
borgere med, nærmest er uskadelige, og det har kunnet lade sig gøre ved at
fortie sandheden om stofferne og holde de tusinder af borgere, der er kommet
til skade af midlerne, hemmelige for omverden, ligesom de er blevet nægtet
enhver form for undersøgelse og behandling af deres skader, især hvor der er tale om hjerneskader.

Der er heller ingen, der har fået at vide, at en borger, der accepterer
psykofarmaka, bliver frataget sine borgerrettigheder, så vedkommende kan
behandles efter forgodtbefindende, og senere kan klage som han/hun har lyst til
uden at der bliver rettet op på noget.

Vi skal tilbage til Stalin, Hitler, Honecker og heksejagtens tid for at
finde sammenligningsgrundlag med det, der sker i dag, og som kun er et
gigantisk eksperiment, støttet politisk, da der ellers ville være blevet grebet
ind imod det.

Dagens eksperiment med levende menneskers hjerner er langt større end
MK-Ultra, som måske var det eksperiment, der kostede præsident John F. Kennedy
livet. MK-Ultra der løb af stablen fra 1953 – 1977, var søsat og styret af CIA,
men da Kennedy opdagede, hvad der foregik, blev han rasende. Han beordrede CIA
til at få nedlagt eksperimentet aldeles omgående. Hvis det ikke skete, ville
han afsløre dem. Få uger efter truslen blev han som bekendt skudt i Dallas.

Det vil være utopisk at tro, CIA har nogen andel i dagens gigantiske
eksperiment, der både omfatter voksne og børn helt ned til 2 års alderen. Hvis man
grubler over gerningsmændene bag den åbenlyse forbrydelse, må man stille sig
det klassiske spørgsmål: ”cui bono?” for at få et fingerpeg.

Medicinalindustrien tjener på det. Men den er sikkert ikke drevet af
økonomiske hensyn alene.

På en meget mørkelagt høring den 3.5. var vi en gruppe, der havde
indkaldt eksperter til at fremlægge dokumentation på psykofarmakas
skadevirkninger. Medicinalbranchen og Sundhedsstyrelsen var inviterede men
foretrak ikke at komme.

Til gengæld kom flere eksperter samt en stor skare interesserede
danskere, der blev præsenteret for, at psykofarmaka kan påføre mennesker en
lang række såkaldte livsstilssygdomme som eksempelvis diabetes 2, knogleskørhed
og kræft, da psykofarmaka er carcinogent (for bare at nævne et par stykker). I
den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at man allerede nu spår, at
tilfældene af kræft vil stige med 50% i løbet af de kommende 12 år (kilde:
Kræftens bekæmpelse, maj 2013).

Herudover kan psykofarmaka også påføre mennesker en lang række
neurologiske- og hjernesygdomme som Parkinsons, sklerose, ALS, demens og
Alzheimers.

Det er alle sammen sygdomme der forskes intenst i, og derfor kan en
årsag til eksperimentet være, at der er givet tilladelse til at anvende næsten
halvdelen af befolkningen som forsøgsdyr. Ved at nærmest tvinge dem til at
spise psykofarmaka, udvikler de en eller flere af ovennævnte sygdomme, hvorved
de kan anvendes i forskningsøjemed.

Som Helle Thorning Smith sagde i 2011: Danmark er et forskningsland.

Hun glemte at tilføje: med 5½ million forsøgsdyr stillet frit til
rådighed.

Forsøgsdyr frataget deres borgerrettigheder, hvoraf mange vil have
ofret livet, så dagens politikere kan være sikre på, der er opfundet effektiv
medicin, den dag de bliver gamle og skrøbelige eller alvorligt syge.

Medicin der også vil have gået sin sejrsgang over hele verden, have
forgyldt Danmarks navn og bragt skillinger til landet.

Velkommen i Eksperimentarium Danmark.