Velgørenhed over pengeautomaten

Der bliver tænkt nyt i Storbritannien, og hvor er det dog befriende

Claus Andersen,

30/12/2010

Der bliver tænkt nyt i Storbritannien, og hvor er det dog befriende. En ny kultur med velgørenhed og frivillighed er vejen frem, forhåbentlig indser de, at det skal følges op med en proportionel afmontering af velfærdsstaten (ja, de har en velfærdsstat!). Folk skal føle, at det er reelt op til dem selv at give til velgørenhed og ikke noget der stadig ordnes anonymt over staten!