Vejen er banet for nationalisering af lægepraksis.

Mange medier har skrevet om overenskomst mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation

Erik Bach,

22/12/2010

Mange medier har skrevet om overenskomst mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation.

Der er en yderst interessant information, som ingen medier særligt har hæftet sig ved.
Det er ganske enkelt dårlig journalistik.
Aftalen indeholder en bestemmelse, der kan få stor betydning for patienterne.

Til stor glæde for ærkesocialisten, regionsformand Bent Hansen, er der åbnet op for nationalisering af lægepraksis.
Indtil nu har patienterne nydt godt af, at privat praktiserende læger driver privat virksomhed, hvor de som alle andre, der driver privat virksomhed, er afhængige af kundetilfredshed.
Med den nye aftale er der åbnet op for, at vi kan komme til at opleve samme forhold som på hospitalsområdet, hvor de offentligt drevne hospitaler ikke er spor bange for fejlbehandling og utilfredse patienter.

Erik Bach
Mølleparken 258
7190 Billund

Kilde: