Værdikommissærerne

LEDER: Det er moderne med værdier, og jo mere vore politikere taler om dem, desto flere værdier tror de også, de kan bilde os vælgere ind, at de ha...

Ole Birk Olesen,

10/02/2011

LEDER: Det er moderne med værdier, og jo mere vore politikere taler om dem, desto flere værdier tror de også, de kan bilde os vælgere ind, at de har. Således bør det vel ikke komme som en overraskelse, at VKOQ-flertallet i Folketinget nu har nedsat en kommission til at tage sig en ordentlig snak om værdier, og så kan medlemmerne så en dag komme ud fra al snakkesaligheden med kulturminister Per Stig Møller i spidsen og fortælle os, hvilke værdier der er de bedste.

Per Stig oplyser som indledning til den månedlange passiar følgende:

"Vi lever i en tid, hvor samfundet hurtigt forandrer sig, og hvor vores levemønstre er under stadig forandring og udvikling. Nye tendenser gør sig gældende, og vores værdigrundlag ændrer sig bevidst eller ubevidst i takt hermed. Regeringen har derfor nedsat en værdikommission, der i den kommende tid skal undersøge, hvilke værdier der er af betydning for os danskere i dag."

Selvfølgelig. For de værdier, som i dag binder os sammen, er jo opstået ved, at stenaldermændene nedsatte en kommission, drøftede værdierne, og så var det resultaterne derfra, der kom til at forme samfundet, som vi kender det i dag. Med kommission skal kultur bygges, og har man ingen kommission, så kan man heller ikke få en ordentlig kultur.

Eller? Nej, faktisk ikke. Vor kultur har udviklet sig spontant ved, at folk havde en forholdsvis høj grad af frihed til at gøre, som det passede dem. Nogle handlede på måder, der gav dem succes, andre traf dårlige valg og endte med fiasko. Størstedelen sad bare og betragtede alle andre og efterabede det, som syntes at fungere bedst. Sådan udviklede vore værdier sig ved trial and error-metoden, og anderledes kunne det slet ikke være, for ingen nok så kloge mennesker kunne betros at sætte sig ned og tænke dybt og grundigt over værdierne og så stikke en facitliste ud til resten af samfundet. Ingen enkeltpersoner havde den nødvendige viden - kun gennem evolution over årtusinde kunne en levedygtig kultur med bæredygtige værdier overleve og tilpasse sig menneskehedens omskiftelige livsvilkår.

Vore værdier er de bedste, fordi de har overlevet, men det er ikke sikkert, at de vil overleve helt uforandret i al evighed, for vi kan ikke skue ud i fremtiden og vide, hvilke udfordringer fremtidens værdier skal imødekomme.

Heller ikke i Værdikommissionen har de nogen krystalkugle, og det er latterligt at smide skatteydernes penge efter dem i en tro på, at de kan opfinde én.

Kilde: