Væk med multimedieskatten

Med indførelsen af multimedieskatten fjernede regeringen incitamentet for at arbejde hjemmefra

Thomas Gulløv Longhi,

12/08/2011

Med indførelsen af multimedieskatten fjernede regeringen incitamentet for at arbejde hjemmefra. VKO fjernede dermed også en rigtig god mulighed for, at kunne kombinere det at bo på landet med at arbejde i byerne. En del ansatte afleverede deres udstyr i protest over at skulle beskattes med 3.000,- for at passe deres arbejde hjemmefra, og incitamentsstrukturen har da også været noget svær at få øje på. Normalt er det jo således, at man beskatter det man ønsker mindre af!

Argumentet for at indføre multimedieskatten kom da også fra den tidligere skatteminister Carsten Koch (S) der mente, at sammenblandingen af skattefrie ordninger, fryns og it-udstyr ikke var ok. Argumentet var således et klassisk socialistisk argument om, at når alle ikke har, skal ingen have. Misundelse var derfor den primære grund, men den slags tankegang er ødelæggende for værdiskabelsen i vores samfund. Det er det samme argument der fremføres, når rød blok postulerer, at skattelettelser vil føre til social massegrav. Argumentet handler ikke om den disponible indkomst eller købekraften. Argumentet baserer sig alene på, at nogle vil få mere end nogle andre. I praksis betyder retorikken derfor, at det er dårligt at alle bliver rigere og får mere, hvis der er nogen, der får mere end andre. At den type retorik er blevet kernen i en borgerlig-liberal regering er skammeligt. Men hvad værre er – det er direkte ødelæggende for Danmarks produktivitet og vækst muligheder.

I Danmark har vi en målsætning om at være et foregangsland på IT-området. Med indførelsen af en skat på multimedia har man hæmmet opfyldelsen af dette mål. Hvis man i stedet for at tænke på skat som en ”misundelsesstraf”, tænkte på skat ud fra et princip om cost-benefit, var man jo nok kommet frem til et helt andet resultat. 525.000 er blevet ramt af multimedieskatten i 2010, men har man regnet på, hvad omkostningen har været? Har man regnet på, hvad det har kostet samfundet, at håndværkere, skolelærere mv. har lagt computeren og mobiltelefonen på arbejdspladsen? Har man regnet på, hvad det har kostet i mistet hjemmearbejdspladser og hvordan der har påvirket provinsen i en negativ retning?

I Liberal Alliance tænker vi skat på en anden måde end det sidende flertal og den røde blok gør det. At nogen får noget, andre ikke får, er ikke nødvendigvis dårligt. Skat skal ikke indkræves ud fra et misundelses princip. Skat skal indkræves, så det bidrager mest muligt til at skabe vækst og velstand i vores samfund. Det gør den nuværende multimedieskat ikke og derfor skal vi af med den hurtigst muligt.

Kilde: