Væk med feriekortet

Kender du situationen? Du har været glemsom og sjusket på et område, nemlig udbetaling af feriepenge

Thomas Frederiksen,

07/08/2011

Kender du situationen? Du har været glemsom og sjusket på et område, nemlig udbetaling af feriepenge. Du har været optaget af andre ting, såsom at passe din skole, gå til eksamen eller passe dit fritidsjob.

Du glemmer at få ordnet formalia ved at underskrive dit feriebevis i rette tid, hvilket betyder, at pengene ikke udbetales.

Andre end du og jeg har travlt, og derfor er der hvert år mange penge, som ikke udbetales til de lønmodtagere, der har tjent pengene.

Samtidig skaber ferieloven store administrative pukler for virksomhederne, og derfor er det svært at pege på nogen, som vinder ved denne lov. En lov, som alle taber på, er en lov, som skal fjernes eller ændres.

 Selvom det til tider kan se sådan ud, så er det ikke politikernes opgave, at gøre livet besværligt for deres vælgere.

Som med så mange andre formynderiske og besværlige love er tanken bag denne også sympatisk. Retten til at holde ferie er en god ret, men hvorfor gøre det så kompliceret? Hos Liberal Alliance ønsker vi at fastholde retten til ferie, men vil fjerne det administrative bøvl.

Lad virksomhederne udbetale feriepengene sammen med lønnen, og lad dermed lønmodtagerne slippe for feriekort, og virksomhederne fritages for unødvendig administration.

Vi vil gøre vores til, at den sunde fornuft igen får plads på Christiansborg, og det er netop sund fornuft, at du kan få udbetalt de penge, du selv har tjent, og det skal være uden alt det bøvl.

(Som bragt i FS d. 5.8.2011)

Kilde: