V-ordfører: Forbehold står i vejen for terrorbekæmpelse

De danske forbehold på rets- og forsvarsområdet skal væk, hvis Danmark skal deltage i det europæiske antiterrorsamarbejde, mener Venstres retsordfø...

Slettet Bruger,

01/11/2009

De danske forbehold på rets- og forsvarsområdet skal væk, hvis Danmark skal deltage i det europæiske antiterrorsamarbejde, mener Venstres retsordfører.

Når Lissabontraktaten træder i kraft, overgår hele det politi- og strafferetlige område fra at være mellemstatsligt til at blive overstatsligt. Dermed kommer de danske forbehold i spil og Danmark kommer til at stå uden for store dele af det europæiske politi- og antiterrorsamarbejde. Det får Venstres retsordfører Kim Andersen til at komme med en klar opfordring til statsminister Lars Løkke Rasmussen, skriver B.T.

"Det er meget uheldigt, at det sker - især samtidig med at truslen om terror mod Danmark vokser. Derfor mener jeg, det bliver nødvendigt snarest at tage en folkeafstemning om rets- og forsvarsforbeholdet," siger Kim Andersen til B.T.

Anders Fogh Rasmussen lagde i sin tid som statsminister op til, at der skulle stemmes om forbeholdene i denne valgperiode, men beslutningen om en folkafstemning har Lars Løkke Rasmussen indtil videre udskudt på ubestemt tid.

[email protected]

Kilde: