Uønskede flygtninge ved Rivieraen

Information skriver om at: Siden begyndelsen af juni har en flok flygtninge slået lejr ved grænsen mellem Italien og Frankrig

Hans Hansen,

05/08/2015

Information skriver om at:

Siden begyndelsen af juni har en flok flygtninge slået lejr ved grænsen mellem Italien og Frankrig. De er blevet fanget i striden mellem EU-landene om, hvem der skal bære hovedansvaret for den store flygtningetilstrømning.

I den ellers fine artikel, bliver der plads til en kritik. Ikke af Italienernes uvijle mod at registere flygtningene, men af franskmændenes ret til at sende dem retur til Italien når de ikke er registerede...

Fiammetta Cogliolo fra Røde Kors får lov til at udtale i artiklen at

Frankrig i gennemsnit udviser 20-30 flygtninge til Italien hver dag.

»Ifølge de seneste tal blev der i går sendt 51 flygtninge tilbage. De har også nægtet at give mindreårige beskyttelse. De burde skamme sig.«

Undskyld mig, men var det ikke lige Italiens ansvar at sørge for disse ting til at starte med ? Hvis der er tale om flygtninge der ikke VIL lade sig registere i Italien, fordi de dermed risikerer at ende som kvoteflygtninge uden indflydelse på hvor i EU de havner, er det så ikke flygtningenes problem ? Hvorfor skal Frankrig gøres til en syndebuk for fremmede menneskers manglende vilje til at søge asyl hvor det bliver dem givet ? Hvem er det der burde skamme sig, når de sender deres børn alene afsted for at udnytte huller i asyllovgivningen ? Hvorfor spørger journalisten ikke ind til det ?


Journalisten kan jo tydeligt se, når han taler med de lokale, der brokker sig over at flygtningene smider om sig med mad og vand, fordi de åbenbart ikke mangler noget, at der på ingen måde er tale om hverken politiske- eller krigsflygtninge. At der ikke er tale om folk der lider nød eller væsentlige afsavn. 

Den franske forfatter Christian Salmon, får også lov til, selvom hans indlæg er bragt i webavisen mediapart, at blive citeret for at have kommenteret den franske håndhævelse af en grænse på denne måde:

Denne blokade er ikke blot et moralsk og politisk overgreb mod de flygtninge, som har ret til politisk asyl, men må også fordømmes som en fornægtelse af Europa, fordi den underminerer et af de grundlæggende principper, som legitimerer den europæiske konstruktion: personernes frie bevægelighed inden for et fælles område.

Igen helt uden at der er nogen der har spurgt manden om hvorvidt de rettigheder der gives EU borgere også skal gælde samtlige asylansøgere, længe inden de har fået asyl, eller overhovedet er blevet registeret. Det fælles område, er EU, lad mig lige, selvom jeg ikke er tilhænger af EU, lade være med at forkorte det. Den Europæiske Union. Altså et auropæisk fællesskab, som de pågældende ikke er en del af, hvorfor skal de så have rettigheder til at bruge det ?

Kan jeg med samme argument forvente at modtage sociale ydelser i USA, eller nøjes med at betale Australsk skat ? Før disse individer bliver en del af det europæiske fællesskab, og det mener jeg ikke de er, så længe de ikke vil lade sig registerere, så kan de heller ikke gøre krav på fællesskabets goder og beskyttelse.

Jeg hader når journalister bringer partsindlæg uden nogen form for kritik, hvor man som kritisk læser, bliver nødt til at læse imellem linierne for at kunne forstå den rette sammenhæng. Og lige netop Information, som må siges ikke ellers at være bange for at lave for lange artikler, burde have spalteplads nok til at bringe et nuanceret bidrag til debatten. Det har de desværre valgt at lade være med....

Kilde: