Unge og mænd diskrimineres med Løkkes efterlønsreform - generationstyveri!

Unge og i særdeleshed mænd diskrimineres med løkkes efterlønsreform

Byggemand Bob,

05/01/2011

Unge og i særdeleshed mænd diskrimineres med løkkes efterlønsreform. I dag har vi en gennemsnitlig levetid på ca 75 år for mænd og 80 år for kvinder. Med den nuværende efterløn kan en mand altså forvente ca 15 år at nyde livet i, mens kvinder kan forvente 20 år. Allerede her er der diskrimineret, for begge parter må forventes at have arbejdet ca lige mange år for at optjene rettigheden, men kvinderne får 33% flere år end mændene. Hvis efterløns- og pensionsreformen fra 2006 fastholdes og vedtages fremadrettet hæves efterlønsalderen med 6 år ifølge de forventede stigninger i middellevetiden med samme årrække. En mand forventes altså i 2040 at blive 81 år og en kvinde 87. Kvinderne favoriseres dermed fortsat. Hvis man nu helt fjerner efterlønnen, bliver pensionsalderen nu 71 år - og mænd kan se frem til bare 10 år at nyde livet i, mens kvinder får 15. Kvinderne får i 2040 altså 50% mere for deres livsarbejde. Ser man yderligere på det faktum at mænd generelt tjener flere penge end kvinderne, så vil de også betale mere i skat - og deres bidrag i de år de arbejder er yderligere forhøjet.

Konklusion: I dag kan en mand der går på efterløn se frem til at nyde (75-60)/75 = 20% af hans liv, mens kvinder kan nyde (80-60)/80 = 25% af hendes. Gennemføres Løkkes efterlønsreform, kan en mand i fremtiden nyde (81-71)/81 = 12,3% af hansliv mens en kvinde kan nyde (86-71)/86 = 17,4/ af hendes. Mænds procentvise otium-tid hvor man kan slappe af og nyde livet bliver altså halveret - og tilbage er primært den halvdel hvor man er totalt slidt op/mentalt opbrugt/senil. Det er generations-tyveri af værste skuffe!

Kilder: http://www.ft.dk/samling/20061/almdel/SUU/Bilag/41/313210.pdf

Kilde: