Undskyldning krævers Frøken Auken!!!

Til Danmarks Miljøminister Ida Auken, 2012

Carl Andersen,

08/12/2012

Til Danmarks Miljøminister Ida Auken, 2012.

Kære minister,

Natur- & Miljøklagenævnet har i denne uge erklæret den danske vandplan med dertilhørende virkemidler såsom randzoner og efterafgrøder for ugyldige. Dette skyldes den utrolig korte høringsfrist på 8 dage. 8 dage hvor man så som travl landmand midt i høsten skulle sætte sig ind i mange siders avanceret lovgivning,

 og ydermere forholde sig til nogle randzonekort så fyldt med fejl at det fik en si til at se ugennemtrængelig ud! 

Det har nok haft ligeså stor betydning for klagenævnet at der pt. kører flere retssager imod Deres ministerium. Bl.a Landbrug & Fødevare, Bæredygtigt Landbrug og et lille dusin privatpersoner, for slet ikke at nævne Europa kommissionen fra Bruxelles.

Vandplanerne er simpelthen lovgivningsarbejde af værste skuffe. Det er mere lobbyarbejde for naturfredningsorganisationer end reelt politisk håndværk. Det er De klar over Miljøminister.

Jeg ønsker, på baggrund af klagenævnets dom der har gjort disse planer ugyldige, en officiel undskyldning fra Dem og deres ministerium. Gerne i sammenarbejde med NaturogErhvervsstyrelsen. De har kaldt mig, mine kollegaer og mange andre i samme situation som jeg selv for forbrydere, lovløse og endda nazister fordi vi kan tænke længere end Deres bagkloge politikker hjerne. Planerne var UGYLDIGE, og derfor har vi intet ulovligt begået ved ikke at anlægge randzoner fx.. Vi har været på den rette side af lovgivningen, De har til gengæld ikke overholdt god regeringsførelse eller europæisk lovgivning.

Med ønske om en god jul

Carl Andersen
(Personlige kontaktoplysninger)


Dette er her til aften sendt afsted personligt til ministeren 

Kilde: