Undervisere: Studerende er blevet dummere - eller er de?

Der er vel ikke noget ulogisk i at niveauet af studerende falder jo flere man optager

Kim Ursin,

08/10/2011

Der er vel ikke noget ulogisk i at niveauet af studerende falder jo flere man optager.

I firserne skulle man have lige knap 9 i gennemsnit for at komme på lærerseminariet, i dag skal man bestå gymnasiet og hvis man ikke gør det , kan man søge dispensation. Selvfølgelig er niveauet så lavere. For 50 år siden var de de kloge, der fik en uddannelse, i dag er målsætning 95% og det reelle tal er omkring 75% der får en uddannelse.

Den næste ting er at man i folkeskolen underviser med de mange inteligenser, mens man på næsten alle videregående uddannelser placerer folk bag et bord og så skal de ellers lytter til hvad læreren siger  og skrive en rapport om det. Væk er alle de gyldne pædagogiske redskaber, der vægtes så højt i folkeskolen, men af en eller anden grund bare ikke bruges i det videre forløb. Selvfølgelig tabes der unge på den konto, der er jo en grund til at folkeskolen underviser med de mange inteligenser. Det er for at få alle med, hvis det ikke virkede ville vi jo bare undervise som man gjorde for 60 år siden, det var meget nemmere.

Så i stedet for at klage over de studerendes niveau, må de heller komme op på hesten og spørge sig selv om hvordan de formidler stoffet.