Undersøgelse af verdens muslimer giver skræmmende resultater

Hvordan tænker muslimer på verdensplan?   For at finde svar på dette udførte Pew Research Center for the People & the Press en storstilet undersø...

Henrik Gøtke,

09/04/2010

Hvordan tænker muslimer på verdensplan?
 
For at finde svar på dette udførte Pew Research Center for the People & the Press en storstilet undersøgelse. Med titlen ”The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other” interviewedes muslimer i to grupper lande: seks af dem med langvarige muslimske flertalsbefolkninger (Ægypten, Indonesien, Jordan, Nigeria, Pakistan og Tyrkiet) og fire af dem i Vesteuropa med nye muslimske minoritetsbefolkninger (Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Spanien).
 
Undersøgelsen der også ser på Vesten´s syn på muslimer, giver nogle skræmmende, men ikke helt overraskende resultater. Dens temaer kan grupperes i tre overskrifter.
 
En tendens til konsspirationsteorier: I ikke én eneste undersøgt muslimsk befolkning mener et flertal, at det var arabere der udførte angrebene den 11 september 2001 på Amerika. Opfattelserne strækker sig fra blot 15% i Pakistan, der holder arabere ansvarlige, til 48% blandt franske muslimer. Bekræftende nylige negative tendenser i Tyrkiet ansvarligholder 16% af tyrkerne arabere mod tidligere 46% i 2002. Med andre ord anser et flertal i hvert eneste af disse 10 muslimske samfund angrebet den 11 september for et amerikansk regeringssvindelnummer, israelsk eller andre.
 
Ligeledes er muslimer omfattende fordomsfulde mod jøder, strækkende sig fra 28% ufavorable indstillinger blandt franske jøder til 98% i Jordan (hvilket, til trods for monarkiets moderation, har et befolkningsflertal af palæstinensiske arabere). Derudover ser muslimer i visse lande (særligt i Ægypten og Jordan) jøderne konspiratorisk, som værende ansvarlig for dårlige relationer mellem muslimer og vestlige.
 
Konspirationsteorierne vedrører også større emner. Spurgt: ”Hvad er mest ansvarlig for muslimernes mangel på velstand?” bebrejder mellem 14% i Pakistan og 43% i Jordan amerikanske og andre vestlige staters politikker, i modsætning til indbyggede problemer, såsom mangel på demokrati og uddannelse eller tilstedeværelsen af korruption og Radikal Islam.
Disse konspirationsteorier peger på en udbredt uvillighed i Umma til at beskæftige sig med realiteterne, foretrækkende de sikrere plotklichéer, intriger og rænkesmederier. De peger også på alvorlige problemer med tilpasning til moderniteten.
 
Støtte til terrorisme: Alle undersøgte muslimske befolkninger vist et solidt flertal til støtte for Osama bin Laden. På spørgsmålet om de havde tillid til ham, svarede muslimerne bekræftende, fra strækkende sig fra 8% i Tyrkiet til 72% i Nigeria. Ligeledes er selvmordsbomber populære. Muslimer kalder dem retfærdiggjorte, strækkende sig fra 13% i Tyskland til 69% i Nigeria. Disse forfærdende statistikker antyder, at terrorisme har dybe rødder hos muslimer, og vil i de kommende år forblive en fare.
 
Britiske og nigerianske muslimer er mest fremmedgjorte: Storbritannien fremstår som et paradoksalt land. Ikke-muslimer har et slående mere favorabelt syn på Islam og muslimer end noget andet sted i Vesten; eksemeplvis ser kun 32% af briterne muslimerne som voldelige, betydeligt mindre end deres modparter i Frankrig med 41%, Tyskland 52% eller Spanien 60%. I konflikten omkring muhammedtegningerne viste briterne mere sympati for muslimernes verdensssyn end resten af europæerne gjorde. Og mere overordnet bebrejder briterne i mindre grad muslimerne for de dårlige relationer vestlige og muslimerne imellem.
 
Men muslimerne i England returnerer gestusen med den mest fjendtlige antivestlige attitude fundet i Europa. Mange af dem anser vestlige for værende mere voldelige, grådige, umoralske og arrogante end deres modparter i Frankrig, Tyskland og Spanien. Yderligere, på spørgsmålet om deres holdning til jøder, ansvaret for 9/11 eller kvindens plads i vestlige samfund, er deres synspunkter bemærkelsesværdigt mere ekstreme.
Situationen i Storbritannien reflekterer ”Londonistan”-fænomenet, hvor briterne foregribende underkaster sig, og muslimerne svarer på denne svaghed med aggressioner.
 
Nigerianske muslimer har generelt det mest krigeriske syn på emner som tilstanden af vestlige – muslimske relationer, den angivelige mangel på moral og arrogance hos vestlige, støtten til bin Laden og selvmordsterrorisme. Denne ekstremisme er uden tvivl resultatet af det voldelige forhold kristne og muslimer i Nigeria imellem.
Ironisk nok findes den største muslimske fremmedgørelse i lande hvor muslimer enten er mest eller mindst tilpassede, hvilket kunne antyde, at den gyldne middelvej er bedst, hvor muslimer ikke nyder særlige privilegier, som i Storbritannien, eller er i en fremskreden tilstand af fjendtlighed, som i Nigeria.

Overordnet sender denne Pew undersøgelse et ubestrideligt signal om krise fra den ene til den anden ende af den muslimske verden.

Se undersøgelsen: http://pewglobal.org/reports/pdf/253.pdf

Kilde: