Underskud på de offentlige finanser - Danmarks Statistik

Underskuddet på de offentlige finanser var 11 mia

Niels O,

25/06/2015

Underskuddet på de offentlige finanser var 11 mia. kr. i første kvartal 2015. Sammenlignes med samme kvartal sidste år, er den offentlige saldo forringet med 9 mia. kr. Forringelsen skyldes et fald i det ekstraordinære skatteprovenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen. I første kvartal 2014 var der et underskud på 2 mia. kr., idet skatteprovenuet fra omlægningen af kapitalpensionsordningen udgjorde 8 mia. kr. Uden denne ekstraordinære post ville resultatet have været et underskud på 10 mia. kr. i første kvartal 2014 og 13 mia. kr. i første kvartal 2015.

Nu vi ser vi det reelle billede af SR's "styring" af de offentlige finanser.

Men på et tidspunkt skal det jo nok gøres til, at det er blå bloks skyld.