Under 1 pct. stemte på Ammitzbøll

"Resultatet lever ikke op til målsæt ningen om, at jeg skulle blive repræ senteret i Københavns Borgerrepræsenta tion

Ole Birk Olesen,

18/11/2009

"Resultatet lever ikke op til målsæt ningen om, at jeg skulle blive repræ senteret i Københavns Borgerrepræsenta tion. Så simpelt er det," siger Simon Emil Ammitzbøll.