Umuligt for Lars Kragh Andersen, cpr 081280-1201, at blive sigtet for §266b?

Denne artikel er et bevidst og forsætligt forsøg på at overtræde §266b og dermed skabe grundlag for en sigtelse og senere tiltale og dom af underte...

Lars Kragh Andersen,

11/12/2010

Denne artikel er et bevidst og forsætligt forsøg på at overtræde §266b og dermed skabe grundlag for en sigtelse og senere tiltale og dom af undertegnede. Det hele med det formål at skabe debat om denne foragtelige og frihedskrænkende bestemmelse i straffeloven.


Liberal Alliances storkredsformand i København, Torben Mark Petersen, skrev i sidste uge denne artikel, hvor han forlanger at blive dømt efter straffelovens paragraf 266b. Dette gjorde han efter folketingsmedlemmet Jesper Langballe for nyligt var blevet idømt 10 dagbøder a 500 kr for at skrive:

”Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) - og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt.”


Torben Mark Petersen gik dog væsentligt længere i sine krænkende ytringer, da han i sin tidligere artikel ikke nøjenes med at krænke muslimer, men også på den mest racistiske facon kastede sig over minoriteter som australnegre, ekimoer og katolikker.

Torben Mark opfylder altså klokkeklart gerningsindholdet i straffelovens §266b ved at bruge Jesper Langballes formulering om en hel række af forskellige etniske, religiøse og geografiske mindretal  - og med fortsæt at udbrede dette til offentligheden i en elektronisk og offentligt tilgængelig avis.

Ovennænvte krav om dom faldt en bruger på 180grader.dk for brystet, hvorfor han føjede Torben Mark i sit ønske i at blive anmeldt til politiet.

Undertegnede kunne naturligvis ikke leve med ikke at være med på den liberale aktivist-vogn, hvorfor jeg som kommentar til Torben Mark Petersens artikel skrev følgende udsagn:

”..For jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening en defekt menneskefjensk kultur, der bygger på en defekt menneskefjensk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen”


Passagen er naturligvis stærkt inspireret af Jesper Langballes ord, men jeg har skruet lidt op for intensiteten ved at skrive ”i meget stort omfang” og desuden spotter jeg også den muslimske tro og kultur (og indirekte også kristendommen og jødedommen) ved at bruge ord og vendinger som ”defekt menneskefjensk religion”, ”moralsk forkastelig” og ”endnu mere....vanvittig end de 2 andre [abrahamiske] verdensreligioner tilsammen”.

Ovennævnte er skrevet med 8. omarbejdede udgave af ”Kommenteret straffelov – Speciel del” ved siden af min computer, hvilket gør mig helt overbevist om, at jeg soleklart overtræder racismeparagraffen ved offentligt og med fortsæt at udbrede forhånene og nedværdigende ytringer, der knytter sig til muslimernes tro og kultur. Ikke så meget tvivl dér.

Jeg er heldigvis så heldig, at jeg har masser af gode liberale venner, der gerne vil assistere mig, så der er i løbet af denne ugen afsendt mindst 4 anmeldelser  til Københavns Politi for min overtrædelse af straffeloven. Anmeldelser som jeg delvist selv har forfattet og offentliggjort på nettet til fri afbenyttelse.

Uden at være andet end amatørjurist har jeg svært ved at se, at jeg ikke er mindst lige så skyldig som Jesper Langballe eller den fyrede politiassistent Diana Brälye, der sidste år blev dømt efter at have skrevet en racistisk bemærkning på en obskur mountainbike-blog på nettet.

Så nu er spørgsmålet om der er lighed for loven, eller om 266b er en ren Anders And paragraf, der kun tages i anvendelse, hvis systemet finder, at den passer ind i en politiske agenda, der omgærer den professionelle kænkelses kultur i Danmark.

I hvertfald har jeg intet hørt fra politiet endnu, hvilket krænker min retsfølelse overordenligt meget. Så til Københavns Politi og anklagemyndighed: Kom nu i sving! Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer.

Ovenstående er skrevet af Lars Kragh Andersen, personnummer 081280-1201.

Kilde: