Ulandsmafiaen

hvor kære udviklingsminister Christian friis bach er ikke tabt bag en trillebør Christian har selv vist vejen ved at opbygge et lille firma, ViewWo...

_slettet_bruger_7812 Ikke angivet,

23/11/2011

hvor kære udviklingsminister Christian friis bach er ikke tabt bag en trillebør

Christian har selv vist vejen ved at opbygge et lille firma, ViewWorld, som udviklet løsninger til udviklingslande baseret på brug af smartphones. Deres appllication er et rapporteringssystem, der effektivt og hurtigt kan indsamle, tekst, data, stregkoder, billeder, video og GPS koordinator. Rapporter indsendes fra telefonen, redigeres og udbygges i et webinterface og præsenteres på geografiske kort, på hjemmesider og i databaser, rapporter og grafer.

Det primære formål er rapportering fra verdens fattige lande, hvor systemet foreløbigt er afprøvet med gode resultater i Asien og Afrika. Dette gælder for Dansk Røde Kors (well projects, disaster relief), CARE (microfinance projects), Folkekirkens Nødhjælp

I samarbejde med Christian friis bach indehaver af worlbarrow.dk  Ravendo/Randersbøren og Designit har Folkekirkens Nødhjælp designet en trillebør

Man må sige det er nogle af de tunge drenge der er trukket frem til en nyopfindelse af trillebøren??

jo jo den har et tværligende bræt så den ikke synker ned i møddingen eller andre våde steder i Afrika 

Mon ikke selv en afrikaner kunne finde ud af at løse det problem, for de penge de har brugt på udvikling og design mm kunne man nok købe en del billige modeller med et bræt og to skruer medfulgt, men så kunne man jo heller ikke komme på udviklingsferie i ghana og andre steder.

http://www.youtube.com/user/Worldbarrow

GODHEDSINDUSTRIEN
Tusinder af ansatte i de "humanitære" organisationer, inden for undervisningssektoren, i advokatverdenen o.s.v. tjener gode penge på det, der foregår.

De ønsker at holde indvandringen i gang for at bevare deres udkomme.

De søger at fremstille sig som humanister og idealister.

De prøver at få offentligheden til at tro, at det er de mest nødlidende, de hjælper, og at vi har en moralsk forpligtelse til at tage mod de fremmede.

De bruger reklame og lobbyvirksomhed og søger med skjult censur at undertrykke andre oplysninger end deres egne.

De hader de nationalliberale

Så det jo ganske smart at have patent på trillebøren worldbarrow

U-landshjælp. En ugander bemærkede overfor mig at Danmark sender en masse hjælp til hans land. På spørgsmålet om det er til nogen nytte blev han tydeligt forlegen. Men det kom da frem at i alt fald en del af hjælpen er værdiløs i forhold til dem, den er tiltænkt. For Danmark er naturligvis nødt til at opstille visse retningslinjer, og så indretter de lokale deres projekter således at de kan få hjælpen, til trods for at de måske har brug for noget helt andet.
Vi blev dog enige om at hjælpen er til fordel for de (danske og lokale) offent-ligt eller privat ansatte, der fordeler den. Iøvrigt var der bred enighed om at langt den bedste form for u-landshjælp ville være frigivelse af handelen med landbrugsvarer.


Mange økonomer mener at u-landshjælpen har gjort stor skade ved at medvirke til at opretholde uduelige regeringer og politiske systemer, som jo nødvendigvis er hjælpernes samarbejdspartnere og derigennem holdes kunstigt ved magten.
Tanzania vrimler med u-landshjælpere. De eneste biler, man ser, er hvide firhjulstrækkere fra et utal af hjælpeorganisationer.
Den evindelige borgerkrig i Somalia holdes ved lige gennem u-landsbistand. Ingen driver landbrug mere, fordi dette ikke kan konkurrere med den uden-landske bistand og fordi det, der evt. kunne produceres, ville blive røvet af krigsherrerne.


"Om det, der gøres af Caritas, Røde Kors o.m.a., virkelig hjælper, "eller blot er et beskæftigelsesprojekt for europæiske experter - det vil jeg nødig udtale mig om", sagde globetrotteren Lars Ørlund i DR-TV serien "Fra Kap til Kilimanjaro".

 
Tanzania forsøger år for år (ifølge Lars Ørlund) at "sætte nye standarder for, hvor lav en vækst, der er mulig".  Hjertet i infrastrukturen omkring Tanga-nyika-søen er en gammel tysk kanonbåd fra århundredets begyndelse, som man har fået hævet fra søens bund og renoveret med danske bistandsmidler (kendt fra filmen "African Queen" med Humphrey Bogart og Katherine Hepburn). De 900 km jernbane, der i sin tid fragtede skibet fra kysten som samlesæt fungerer stadig - til trods for at intet vedligeholdes i Tanzania.


Det er hævdet at u-landenes tilstand skyldes mangel på investeringskapital. Sjældent bemærkes grunden hertil: at kapital strømmer til hvor og kun hvor den kan forrentes. - Det er faktisk en økonomisk naturlov, der kun brydes, hvis kapitalen består at stjålne midler - dvs. statslig u-landsbistand. Når kapitalen ikke kan forrentes skyldes det bl.a. elendige regeringer, som holdes kunstigt i live af u-landshjælp fra vesten!

 
Men elendige regeringer har bestemt ikke hele skylden. Det, velmenende hjælpere har gjort, er nemlig et importere vestlige produktionsmetoder og adfærdsformer ind i kulturer, som slet ikke er udviklede til/indstillede på det. De virker faktisk som invasive dyre- og plantearter gør i naturen. De kan lave voldsom ravage, hvis de ikke hurtigt bukker under. Hvis det en sjælden gang lykkes at tjene penge i et u-land er det første, de nybagte velhavere gør, som regel at investere pengene i vesten, hvilket med al tydelighed dokumenterer påstandens rigtighed.


Kilde: