Ulandsbistanden hæves med 600 mio.

I sit nye finanslovforslag lægger regeringen op til en betydelig forhøjelse af dansk udviklingsbistand

Ikke angivet Ikke angivet,

29/10/2011

I sit nye finanslovforslag lægger regeringen op til en betydelig forhøjelse af dansk udviklingsbistand. Regeringen har som målsætning, at udviklingsbistanden fremover skal udgøre en procent af bruttonationalproduktet. Den har sikret flertal for lovændringen ved hjælp af Enhedslisten.