UfM, that sinking feeling

Et af EU's mest ambitiøse projekter, Middelhavsunionen, af Sarkozy omdøbt "Union for Middelhavet", er ved at afgå ved døden

Henrik Ræder Clausen,

24/07/2010

Et af EU's mest ambitiøse projekter, Middelhavsunionen, af Sarkozy omdøbt "Union for Middelhavet", er ved at afgå ved døden. Det har - formodentlig til EU-embedsmændenes overraskelse - vist sig at de arabiske lande i området ikke har nogen konkrete planer om at gå over til demokrati, og at de i øvrigt ikke synes interesserede i selv at gøre noget konkret for at drive planerne fremad.