Uenighed i Københavnsk kommunalpolitik om affaldsgebyrer

Det er tilsynladende ikke alle i Københavns Borgerrepræsentation, der er enig i de nye affaldsgebyrer, som de fleste erhvervsdrivende fik ind af dø...

Rasmus Ole Hansen,

25. oktober 2010

Det er tilsynladende ikke alle i Københavns Borgerrepræsentation, der er enig i de nye affaldsgebyrer, som de fleste erhvervsdrivende fik ind af døren for nylig.

hjemmesiden for Cecilia Lonning, folketingskandidat i København og medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre, kan man læse følgende:

"Københavns Kommune sender i disse dage girokort for affaldshåndtering ud til hovedstadens virksomheder. Regningerne tilgår store og små selskaber, og der skelnes ikke til, om disse rent faktisk genererer affald.

Senest er gebyrjagten gået ind på de "virksomheder", som kommunens forældre er nødt til at oprette, når de - tvunget af kommunens lange ventelister på vuggestuer - hyrer private dagplejere til at se efter deres poder. Affaldet består her af bleer og tomme glas med babymad...

Kan det virkelig være rigtigt, at der skal opkræves en ekstra regning for dette?" Jeg må tilstå, at jeg ikke kan forstå, hvorfor nogen overhovedet har fået det brev.