Uegnede studerende får lov at bestå

Universiteternes undervisere føler sig presset til at gøre det lettere for studerende at bestå

Mie Harder,

26/03/2010

Universiteternes undervisere føler sig presset til at gøre det lettere for studerende at bestå. Flere end hver sjette underviser har svaret, at de har ladet studerende bestå eksamen, selv om de efter underviserens vurdering ikke burde være bestået - pga. pres fra ledelsen og taxametersystemet, der udløser penge per bestået studerende.