Udsyn: Enheden var en drøm

EU har altid appelleret stærkt til de såkaldt ”visionære”

Einer T. Ludvigsen,

18/12/2010

EU har altid appelleret stærkt til de såkaldt ”visionære”. De blev opstemte af udsigten til kontinentets omkalfatring, en nødvendig realpolitisk proces i deres vision. Samtidig var de stærkt irritable, når ikke alle delte deres syner.

På Europa-perronen har de hovent skældt ud over alle de drog, de så sig omgivet af, disse traditionsbundne fodslæbere, der forsinkede togets afgang. De blev betragtet som småsenile eller som børn, der forstyrrer de voksnes rejseplaner.

Nu ser man, hvordan skeptikerne var de egentligt visionære. De forudså med større realisme, at kontinentets dele ikke lod sig smelte sammen til en enhed egnet til at bære en fælles valuta.