Udlændinge som arbejder i Danmark får børnepenge, også selvom deres børn bor i udlandet

En af mine venner fortalte mig om situationen

Emil O. W. Kirkegaard,

29. januar 2013

En af mine venner fortalte mig om situationen. Det troede jeg ikke på, men den er god nok.

Kilde: borger.dk

Er du udlænding og arbejder i Danmark, kan du søge om børnetilskud, hvis du:
  • har del i forældremyndigheden
  • kan dokumentere familieforholdet.
  • er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Schweitz, Lichtenstein, hvis du ikke bor i Danmark. 

Derudover skal du inden for de seneste 10 år have haft bopæl eller beskæftigelse i riget i:

  • 6 måneder for at have optjent ret til 25 pct. af det fulde tilskud
  • 1 år for at have optjent ret til 50 pct. af det fulde tilskud
  • 1,5 år for at have optjent ret til 75 pct. af det fulde tilskud
  • 2 år for at have optjent ret til det fulde tilskud. 

Dette kaldes optjeningsprincippet og gælder for alle udlændinge, der arbejder i Danmark. Hvis du har spørgsmål til optjeningsprincippet, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Synes navnet er meget passende "Udbetaling Danmark".

Det kan være svært at se hvorfor i alverden man dog skulle betale børnepenge til udlændinges børn. Ideen med børnepenge er vel, at danskere får flere børn. Ideen er at dem som ikke ville have råd til at få børn uden, også kan få børn. For at velfærdsstaten virker, så skal de yngre generationer jo være større end de ældre.