Udkantsdanmark - Lad falde hvad ikke kan stå !

De seneste uger har debatten i dansk politik gået på udkantsdanmark og den urbanisering der foregår lige nu

Ikke angivet Ikke angivet,

06/05/2010

De seneste uger har debatten i dansk politik gået på udkantsdanmark og den urbanisering der foregår lige nu. Med andre ord er der mange der mener at udkantsdanmark bliver syltet fra Christiansborg. For at afhjælpe situationen vil man blandt andet flytte statslige institutioner fra byerne til provinsen.

Regeringen fører populistisk politik af værste skuffe fordi det simpelthen ikke kan være rigtigt at vi skal bruge en masse af skatteydernes penge på dette bare fordi Venstre vil på charmeoffensiv overfor sine kernevælgere i Vestjylland og andre steder. Det kan landet som helhed simpelthen ikke tjent med!

Et andet vigtigt aspekt i denne diskussion er hvorvidt det skal være en statslig opgave at tilgodese yderområderne eller om man skal overlade det til markedskræfterne. Det sidste vil være at foretrække i denne sammenhæng. Lige nu må det mest rentable for virksomhederne være at flytte tættere på byerne fordi der her kan være bedre transportmuligheder, mere kvalificeret arbejdskraft etc. Virksomhederne gør det ud fra en økonomisk kalkyle om hvor de kan skabe den største profit til virksomhedsejerne. Men denne urbanisering vil ikke ske til evig tid. Efterspørgslen på grunde i og omkring byerne er lige nu stigende hvilket også gør at priserne på disse grunde vil blive presset i vejret. På et eller andet tidspunkt vil denne udvikling dog vende når nogle virksomheder får øje på at grundpriserne i yderområderne er faldet så meget på grund af den maglende efterrpørgsel at det lige pludsigelig bliver økonomisk rentabelt at ligge sig der igen. Så vil arbejdspladserne helt af sig selv komme til yderområderne uden at man fra politisk side behøver røre ved "problemet".

Dette er altså en ideologisk diskussion mellem den socialdemokratiske ideolog John Maynard Keynes der går ind for intervention i markedet og så den liberale ideolog Adam Smith der er fortaler for at det enkelte individs kamp for egennytte vil føre til fællesskabets bedste. I denne sammenhæng burde man gå ind for Adam Smiths filosofi !

Kilde: